14.4 C
Kakanj
Srijeda, 12 Maja, 2021

Transformacije: „Crveni“ postao Zeleni Polumjesec!

Crveni polumjesec, po prvi put u historiji u Bosni i Hercegovini formiran u drugoj polovini 1993.godine. Od tada veoma uspješno postoji i djeluje kao nevladina organizacija.

Svoje programske ciljeve i zadatke realizuje u skladu sa pozitivnim propisima, a na nivou kantonalnih i općinskih odbora i mjesnih organizacija. Osnovna zadaća neke od humanitarnih aktivnosti cp (3)Crvenog polumjeseca je implementacija humanitarne aktivnosti među određenim populacijama stanovništva. Polazeći od veoma teškog socijalnog stanja u BIH u poratnom periodu nametnule su se i nove obaveze koje se realizuju putem sljedećih organizacionih projekata. 1. Humanitarne aktivnosti, 2. Projekat Bošnjak-Bošnjaku, 3. Projekat Prognana i raseljena lica, 4. Projekat – Zaštite socijalno ugroženih –za rad nesposobnih lica, 5, Ostali korisnici najnužnije pomoći, 6. Projekat Crvene kapi Crvenog polumjeseca, 7. Projekat Djeci u pohode te ostale aktvnosti. Savez Crvenog Polumjeseca Bosne i Hercegovine se sastoji od sljedećih članova: Predsjednik: Hadži hafiz Ismet ef. Spahić, Nadzorni odbor; Džihad Berbić, Enver Kurtić i Ramo Mehurović., te sekretar; Hadži Ibrahim Hadžimuhović. Tom prilikom smo razgovarali sa Predsjednikom Saveza Crvenog Polumjeseca Zeničko-Dobojskog Kantona Ibrahimom Hadžimuhovićem, koji je na isteku drugog četverogodišnjeg mandata. Ukratko ovaj aktivan radnik društvene zajednice je po zanimanju pravnik a odnedavno i penzioner. Pitali smo sljedeće:?

Dobili smo podatak da se vaša organizacija transformiše iz „Crvenog“ u Zeleni Polumjesec, možete li nam to objasniti?

Da, to je tačno. Povodom toga smo održali i jednu press konferenciju u srijedu 18.12.2014.godine. Novost iz naše organizacije je da smo u drugoj polovini 2014.godine izvršili takoreći transformaciju, tako da ćemo u narednom periodu djelovati kao Zeleni Polumjesec. Razlog tome su inicijative nekih organizacija, pojedinaca te stav nadležnog ministarstva Vlade ZDK. Odmah nakon određenih konsultacija obezbijedili smo sve normativne zakonske pretpostavke i dobili potrebno rješenje. Naša organizacija će nastaviti kontinutitet svog dosadašnjeg rada i realizaciju projekata.

neke od humanitarnih aktivnosti cp (2)Šta če biti sa projektom „Crvene kap- Crvenog Polumjeseca“?

Ovaj projekat mi više nećemo realizovati isključivo jer je to regulisano zakonom o davaocima krvi i nadležnost je Crvenog križa. Ostale naše aktivnosti kako smo i naveli će se nastaviti prema ostalim Općinama.

Kojesu to aktivnosti koje sprovodi ova humanitarna organizacija u Kaknju?

Naše djelovanje ovisi o donacijama koja dobijamo. Kada je u pitanju Kakanj, na području naše Općine realizovano je mnogo akcija socijalnih davanja te prehrambenih i drugih pomoći kako ove tako i ranijih godina.Osim toga kada bi nabrajali pojedinačno, trebalo bi nam mnogo prostora, istakao je naš sagovornik.

Antrfile:

Pregled aktivnosti orgabizacije u brojkama u periodu od postanka 1996-2013.godine:

 1. Glavna narodna kuhinja Zenica: polj-prehrambeni proizvodi 222.250 kg, meso 80.068 kg, mlijeko 40.988 litara, konzervirani proizvodi 350 kg što je ukupno: 343.656 kg
 2. Ostale narodne kuhinje/Kakanj-Breza/ u izbosu od 2.717 kg i novčana pomoć Pučkoj kuhinji.
 3. Domovi učenika u prehrambenim proizvodima od 8.881 kg
 4. Socijalno ugroženi 79.228 kg
 5. Udruženja /penzioneri, slijepi i slabovidni/ 27.550 kg
 6. Povratnici, izbjeglice /prehrana i higijena/ 51.550 kg
 7. Davaoci krvi /polj.prehr, i hig, proiz/ 305.807 kg.

Što je u ukupno u davanjima: 819.807.00 kg

Ostala davanja: mesne konzerve 26.000 (250g),i 2000 kom, paketa, odjeće, obuće i neke od humanitarnih aktivnosti cp (1)hig.potrepština

 1. Dječiji paketić i                     kond, proizvodi, igračke     6.830 kom
 2. Kompleti školskog pribora sa ruksacima                             100 kom
 3. Pisači i školski pribor                                                               100 kom
 4. Pomoć djeci invalidima (djeca bez ruku, def.kičme i sl)       4.porodice
 5. Pomoć djeci jetimima /50 USA mjesečno/                       cca.600 donacija
 6. Posjeta i pomoć djeci koja boluju od raka u FBIH                   60 paketa
 7. Novčane pomoći za liječenje djece                                               3
 8. Novčane pomoći sociijalno ugroženim učenicimaž
 9. Davanje krvi /305.807 kg prehrambenih i hig.proizvoda i 12.455 obroka/ za 14.172 doza

Ovdje samo u kratkim crtama i brojakam je sumiran rad ove organizacije za koju se nadamo da će u budućnosti imati snage da se bori sa što većim brojem socijalnih kategorija koje su iz dana u dan sve veće u našoj državi.

(kakanj-x / Hamid Hadžić)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO