Browsing Tag

lična karta

Sa ZK izvatkom po novu ličnu kartu!

Za četiri godine treba izvršiti provjeru ispunjenosti uslova iz člana 8. svih državljana BiH. Posljednjih dana redakciju Oslobođenja je nazvalo nekoliko građana Sarajeva.

Koji dokumenti su sada potrebni ako mijenjate prebivalište

Novi Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH na snagu je stupio 29. jula te je donio nekoliko važnih promjena bh. građanima kada prijavljuju prebivalište. Nakon što su Izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu građana BiH…