Browsing Tag

Gradska jezgra

Saobraćajna karta gradske jezgre Kaknja

U protekle tri godine u gradskoj jezgri Kaknja uveden je niz promjena u režimu saobraćaja, a izgrađene su i nove saobraćajnice. Nove izmjene u režimu i nova poboljšanja saobraćajne situacije bile su nužne jer su stara rješenja projektovana…

U toku izgradnja igrališta u gradskoj jezgri Kaknja

U gradskoj jezgri Kaknja, preko puta Đuđinog mosta, u toku su radovi na izgradnji sportskog poligona i dječijeg igrališta. Nakon što su završeni radovi na iskopima i betoniranju, u toku su pripreme za postavljanje ograde visine 4 m koja…