Svi imamo pravo na zdravstvenu zaštitu: Zaboravljena presuda Ustavnog suda FBiH? Neuplaćeni doprinosi ne smiju biti razlog za uskraćivanje zdravstvene zaštite građanima FBiH, a dug je problem zavoda i poslodavaca

U nizu neprovedenih odluka Ustavnog suda Federacije BiH, zaboravljena je, izgleda, i odluka U-13/11, a čije provođenje bi značilo mnogo građanima Federacije. O čemu se radi? O zdravstvenom osiguranju, tačnije, o zdravstvenoj zaštiti. Ustavni sud Federacije BiH je još 14. oktobra 2014. godine donio jednoglasnu presudu koja glasi: “Utvrđuje se da član 87. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju (‘Službene novine Federacije BiH’, br. 30/97, 7/02 i 70/08) nije saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine”. Oduka je i objavljena u Službenim novinama FBiH broj 100/14.

Neustavni stav člana 87. pomenutog zakona glasi: “Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima”.

Pojednostavljeno, shodno federalnom zakonu, “korišćenje zdravstvene zaštite u cijelosti”, izuzev hitne medicinske zaštite, nemoguće je, odnosno bilo je nemoguće do ove presude suda ako vam redovno nisu uplaćivani doprinosi za zdravstvo. Upravo je Ustavni sud FBiH svojom presudom oborio takvo rješenje.

Na kome je naplata?

Naime, Kantonalni sud u Tuzli podnio je zahtjev Ustavnom Sudu FBiH za rješavanje upravnog spora, po tužbi tužioca Muharema Begića iz Banovića, protiv rješenja tuženog Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iz avgusta 2009, tražeći utvrđivanja ustavnosti člana 87. stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

– Podnosilac zahtjeva Tuzlanski kantonalni sud istaknuo je da smatra kako postoji mogućnost da su rješenjima koja su sadržana u članu 87. stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju povrijeđene odrednice člana II A 2. stav 1. tačka o), Ustava FBiH. Tačnije, da su povrijeđene odrednice Ustava kojima je propisano da će FBiH osigurati primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u aktima navedenim u aneksu Ustava. Posebno da sva lica na teritoriji Federacije uživaju pravo na zdravstvenu zaštitu, dio je navoda Kantonalnog suda u Tuzli.

Postavljeni zahtjev Ustavni sud je analizirao u svjetlu člana II A 2.(1) o) Ustava FBiH, kojim je Federacija obavezana osigurati primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima u Dodatku Ustava. Posebno: “Sva lica na teritoriji Federacije uživaju pravo na zdravstvenu zaštitu”.

– Pristup iskazan u članu 87. stav 5. osporenog Zakona kojim se pravo korištenja zdravstvene zaštite, koje je obustavljeno nakon što osiguranik nije uplatio doprinos (izuzev hitne medicinske zaštite) i način na koji se to pravo ponovno uspostavlja podmirenjem svih dospjelih, a neisplaćenih sredstva Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja, po ocjeni Ustavnog suda FBiH, nije u skladu sa Ustavom FBiH. Uslovljavanje realizacije prava na zdravstvenu zaštitu isplatom dospjelih novčanih potraživanja iz obligacionog odnosa, koje u suštini predstavlja doprinos za zdravstvenu zaštitu, korištenjem povlaštenog položaja koji ima Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja u ovoj obligaciji ne samo da je ugroženo pravo na zdravstvenu zaštitu već i pravo na jednakost stranaka pred zakonom. Od samog Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja uočena je neodrživost i ovako iskazanog opredjeljenja. Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja je Uputstvom broj: 01-37-976/11 od 24. maja 2011. prihvatio obavezu da obezbijedi zdravstvenu zaštitu svim licima bez obzira na isplatu neisplaćenih novčanih sredstava ukoliko korisnik to pravo stječe po drugom osnovu. Naplata dospjelih iznosa osiguranja je kao dug stavljena u ovlasti postupanja nadležne poreske uprave, na koji način je jasno odvojeno pitanje eventualnog duga i realizacija prava na zdravstvenu zaštitu, dio je stava Ustavnog suda FBiH uz presudu koja zaboravljena kupi prašinu.

Ponuda parlamentarcima

Delegat Doma naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević pripremio je zaključak koji će predložiti kolegama parlamentarcima na prvom zasjedanju i kojim se od Vlade traži da u roku od mjesec dostavi izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju. Kaže da će za predloženi zaključak tražiti podršku svih kolega: “Iz obrazloženja presude Suda je jasno kako sve osobe na teritoriji FBiH po odredbama Ustava uživaju pravo na zdravstvenu zaštitu, bez obzira na finansijske odnose koji postoje po definiciji zakonskih rješenja u okviru sistema zdravstvene zaštite, te da je apsolutno neustavna i nezakonita praksa obustavljanja zdravstvene zaštite osiguranicima zbog neuplate obaveza od poslodavaca”.

Možda vam se svidi

Leave A Reply