Sve više ljudi bez dokumenata: Ličnu kartu nema skoro 200.000 građana BiH

Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ličnu kartu Bosne i Hercegovine u posjedu trenutno nema 196.944 građana. To su građani koji nisu zamijenili ili produžili ličnu kartu koja im je istekla.

Broj osoba bez lične karte u Bosni i Hercegovini u januaru 2015. godine veći je za čak 67.437 u odnosu na april 2014. godine. Tada, prema evidencijama IDDEEA, ličnu kartu nije zamijenilo ili produžilo 129.437 osoba.

Neposjedovanje lične karte predstavlja prekršaj koji se u skladu sa Zakonom o ličnoj karti državljana BiH sankcionira novčano od 10 do 100 KM (pet do 50 eura). Zakon o ličnoj karti Bosne i Hercegovine jasno propisuje da svaki građanin – državljanin BiH sa navršenih 18 godina, odnosno po sticanju punoljetvstva, mora imati ličnu kartu. Samo onim koji imaju manje od 18 godina ostavlja se mogućnost da li će imati ličnu kartu ili ne.

– Neposjedovanje je prekršaj –

Također, svaki građanin koji već ima ličnu kartu u roku od 15 dana prije njenog isteka bi morao predati zahtjev za izdavanje nove. S obzirom na novi sistem provjera koje se odnose na uvjerenja o državljanstvu i matičnoj knjizi rođenih (rodni list) rok za zamjenu, odnosno izdavanje nove lične karte je u skladu sa zakonskim odredbama upravo 15 dana.

Stoga u skladu sa Zakonom o ličnoj karti BiH posjedovanje lične karte je obaveza jer se radi o osnovnom dokumentu. Istovremeno, njeno neposjedovanje predstavlja prekršaj koji se novčano kažnjava.

Prema podacima IDDEEA  u posjedu građana Bosne i Hercegovine nalazi se 3.020.449 ličnih karata. U toku 2015. godine u Bosni i Hercegovini treba biti zamijenjeno 372.571 lična karta koja ističe.

Posljednja stara lična karta Bosne i Hercegovine, biometrijskom koja se izdaje od marta 2013, treba biti zamijenjena krajem februara 2023. godine.

Naknada za zamjenu ili izdavanje nove lične karte iznosi 18 KM, plus jedna marka naknade za poštarinu. Građani Bosne i Hercegovine sa ličnom kartom mogu preći međudržavne granice sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom.

– Manji broj važećih vozačkih dozvola –

Iako je sve veći broj automobila na ulicama u Bosni i Hercegovini interesantno je da je broj građana sa vozačkim dozvolama u januaru 2015. godine u odnosu na april 2014. godine smanjen za čak 116.929.  Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ima evidentirano da je kod građana Bosne i Hercegovine u posjedu 1.242.513 vozačkih dozvola. U aprilu prošle godine kod građana je u posjedu bilo 1.359.442 vozačke dozvole. Istovremeno za čak 71.055 povećan je broj onih koji nisu zamijenili ili produžili vozačku dozvolu nakon njenog isteka.

U aprilu 2014. godine taj broj je iznosio 112.307, da bi se on u januaru 2015. godine povećao na čak 183.362 građana BiH koji nisu zamijenili ili produžili taj dokument nakon njegovog isteka. Neposjedovanje vozačke dozvole nije prekršaj, ali upravljanje motornim vozilom bez tog dokumenta jeste prekršaj i on se kažnjava. U toku 2015. godine građani Bosne i Hercegovine treba da zamijene 229.471 vozačkih dozvola koje ističu.   Naknada za zamjenu vozačke dozvole u BiH iznosi 60 KM plus 1,5 KM naknade za troškove poštarine.

 (Anadolu Agency)

Možda vam se svidi

Comments are closed.