Sve se mijenja u partiji: Ove demokratske standarde uvodi SDP BiH…

Prošla su vremena u SDP-u kada je jedan čovjek, s nekoliko ljudi, odlučivao o svim bitnim pitanjima!

Socijaldemokratska partija (SDP) Bosne i Hercegovine, nakon što je na prošlogodišnjim općim izborima doživjela poraz, odlučila je da se uvođenjem novih standarda pristupi demokratizaciji stranke davanjem većih ovlasti ukupnom članstvu.

To je istaknuto na jučerašnjoj sjednici Saveza za razvoj SDP-a BiH u Sarajevu kada su o temi “Demokratizacija SDP-a i novi Statut” govorili predsjednik, potpredsjednik i član Glavnog odbora SDP-a Nermin Nikšić, Jasmin Imamović i Ferid Buljubašić te član SDP-a Goran Behmen.

Nikšić je ocijenio da će novi standardi u SDP-u doprinijeti uspostavljanjem novih standarda u političkom životu u BiH, jer se uvodi sistem “jedan član – jedan glas“ prema kojem će ubuduće svi članovi SDP-a birati sve predsjednike stranke od općinskog, preko regionalnog do predsjednika SDP-a.

Imamović je podvukao da novim standardima partija prenosi vlast na članstvo, a procesom reevidencije, koji još traje, do sada je reevidentirano oko 14.500 članova.

Nakon ovog procesa u maju će se birati 100 općinskih/gradskih predsjednika i oko 14 kantonalnih i regionalnih predsjednika, a upravo te organizacije SDP-a radit će na pripremi za izbor predsjednika partije i redovnog kongresa.

Buljubašić je na sjednici iznio nekoliko prijedloga za demokratizaciju od kojih su neki šta će biti zaduženje člana, šta simpatizera partije, uloga članova u organizaciji partijskih izbora kao i njihova uloga u procesu kandidiranja esdepeovaca za članove zakonodavne i izvršne vlasti.

Predložio je da se u organe SDP-a uvede statutarna komisija koja će pripremati izmjene i Statuta, razmatrati žalbe i prijedloge u vezi sa članstvom i odlukama organa te da se nadležnosti Nadzornog odbora svedu na poslovanje SDP-a što bi eliminiralo poteškoće u radu stranke.

Buljubašić je također mišljenja da treba uvesti političku akademiju na kojoj bi se educirali i ideološki obrazovali kadrovi SDP-a posebno mladi, a predvidio je da Glavni odbor donese strategiju informiranja, koja bi planski i organizirano precizirala načine informiranja članova i simpatizera te medija.

Behmen je mišljenja da svaka partija koja želi demokratizirati društvo prvo mora biti demokratizirana, što je posebno važno za stranke ljevice zbog čega je i u SDP-u BiH pokrenuta demokratska revolucija nakon prošlogodišnjih izbora.

– Prvi korak je učinjen uspostavljanjem principa jedan čovjek – jedan glas koji treba nastaviti uvođenjem unutarpartijskog referenduma gdje bi svi članovi imali priliku izjasniti se o važnim političkim pitanjima kao što je ulazak u koalicije ili vlast – pojasnio je Behmen, dodajući da su te stvari koštale SDP i njegovog političkog identiteta što se pokazalo i na izborima.

Stoga demokratizacija nije sama sebi cilj, zaključeno je, nego je sredstvo da se afirmiraju ideje ljevice, a to su ideja socijalne pravde, ideja jednakosti i solidarnosti jer su prošla vremena u SDP-u kada je jedan čovjek, s nekoliko ljudi, odlučivao o svim bitnim pitanjima. (DEPO PORTAL/aa)

Možda vam se svidi

Comments are closed.