Sutra 20.sjednica Općinskog vijeća

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29. maja 2014. godine  (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati, u sali Općine (zgrada Općine, I sprat).

Prijedlog dnevnog reda i materijale preuzmite ovdje:

 

1. Informacija o elementarnim nepogodama na području općine Kakanj (materijal u pripremi)
2. Informacija o stanju i problematici deponije šljake i pepela Turbići i deponije uglja TE „Kakanj“ u Čatićima sa aspekta uticaja na životnu okolinu

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta

4. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad sa Finansijskim izvještajem za 2013. godinu

5. Izvještaj o radu JU za kulturu i obrazovanje sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu

6. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i Izvještaj o epidemijama u 2013. godini

7. Informacija o stanju kulture i sporta na području općine Kakanj

8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj na period od tri mjeseca (materijal u pripremi)

9. Imenovanje jednog člana Općinske izborna komisije (materijal u pripremi).

Možda vam se svidi

Comments are closed.