Bez obzira na brojne poteškoće koje su se ogledale u smanjenju priliva sredstava sa viših nivoa vlasti, Općina Kakanj je tokom 2014. godine uspjela ostvariti stabilizaciju Budžeta, te redovno izvršavati svoje obaveze, što je rezultat kontinuirane štednje, racionalne potrošnje i angažmana općinske izvršne vlasti u ostvarenju vlastitih općinskih prihoda.

U 2014. godini u potpunosti su realizirana socijalna davanja, redovno su isplaćene stipendije za učenike i studente, redovno su izvršavane obaveze u pogledu stimulativnog zapošljavanja pripravnika, realizirana su značajna ulaganja u infrastrukturu, osigurane su brojne povlastice za investitore…

Najveći uspjeh ogleda se u tome što je Općina Kakanj u 2014. godini ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 108.700,98 KM, što je rijedak slučaj u BiH kada se u obzir uzmu svi nivoi vlasti.

Ukupno izvršenje Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu iznosilo je 16.748.052 KM i veće je za 31% u odnosu na 2013. godinu kada je izvršenje iznosilo 12.719.247 KM.

“Za dvije godine uspjeli smo povećati Budžet Općine Kakanj sa 12.719.247 KM koliko je iznosilo izvršenje za 2013. godinu na 22.715.602,93 KM koliko iznosi planirani Budžet za 2015. godinu. Mi očekujemo veoma visok procenat izvršenja i ovogodišnjeg Budžeta”, rekao je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.(Press Općine Kakanj)

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj