10 C
Kakanj
Četvrtak, 6 Maja, 2021

Strogo je zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašti i drugih površina na ulice i trotoare

Obzirom da  nisu u dovoljnoj mjeri javnosti poznate obaveze vlasnika i korisnika stanova i lokala u pogledu uklanjanja snijega i leda, te da su proteklih godina zabilježeni slučajevi nesavjesnog postupanja određenog broja građana koji snijeg iz svojih dvorišta izbacuju na ulice i trotoare, podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu  koje definišu obaveze građana i nadležnih preduzeća u pogledu čišćenja od snijega i leda.

Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova ili poslovnih prostorija u zgradi. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja.

Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno i fizičko lice kojem je povjereno održavanje ovih površina.

Nadležno preduzeće je odgovorno za uklanjanje snijega sa javnih saobraćajnih površina (ulice, ceste), te za uklanjanje snijega i leda sa staza, stepeništa i puteva na javnim površinama.

Strogo je zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašti i drugih površina na ulice i trotoare, zabranjeno je bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu, zabranjeno je zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, zabranjeno je deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine, zabranjeno je sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO