15 C
Kakanj
Utorak, 11 Maja, 2021

Stigli prvi kontejneri za eko-otoke u gradskoj jezgri Kaknja: “Razdvoji po boji!”

Nakon nedavnog potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji između Općine Kakanj i Javnog preduzeća “Vodokom” sa jedne strane i Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom “Ekopak” Sarajevo sa druge strane, u Kakanj su stigli prvi kontejneri za selekciju ambalažnog otpada koji će biti raspoređeni na šest eko-otoka u gradskoj jezgri Kaknja na kojima će se nalaziti 6 setova od po 3 kontejnera, žutih za plastiku, metal i višeslojne materijale, plavih za papir i zelenih za staklo.

Osim toga, “Ekopak” će dostaviti i 18 kanti od 240 l za tri srednje i 6 centralnih osnovnih škola (9 setova kanti od po dvije kante, žute za plastiku i plave za papir), te 38 kanti od 120 l za 19 područnih škola (19 setova po dvije kante za plastiku i papir).

Trenutno su u završnoj fazi i radovi na uređenju lokacija na kojima će se nalaziti eko-otoci koji će biti poput onih koje možemo vidjeti u svim većim gradovima.

Realizacijom ovih aktivnosti građanima, te učenicima u osnovnim i srednjim školama, bit će omogućeno da na izvoru nastanka vrše selekciju otpada.

Općina Kakanj kontinuirano radi na povećanju stepena komunalne higijene. Uz eko-otoke, Kakanj će uskoro dobiti i podzemne kontejnere. Izvršena je i nabavka dva nova kamiona za odvoz otpada, te nabavka metilice, a u značajnoj mjeri je povećan i obim organiziranog odvoza otpada sa područja Kaknja.

(Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO