Šteta koju je izazvala prirodna nesreća u Kaknju procijenjena na 28.571.586,03 KM

Općinski štab civilne zaštite Kakanj kojim komanduje općinski načelnik Nermin Mandra održao je danas sjednicu na kojoj je usvojeno nekoliko važnih odluka koje se odnose na sanaciju posljedica nedavne prirodne nesreće.

Nakon analize i razmatranja, te iznošenja nekoliko sugestija, Štab je usvojio Elaborat o procijenjenoj šteti od obilnih padavina – poplava kojeg je sačinila Općinska komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Predstavnici Komisije su u uvodnom dijelu rasprave pojasnili da je obrađeno ukupno 1.360 zahtjeva za procjenu šteta, od čega se 759 odnosi na štete na građevinskim objektima i 601 na štete iz oblasti poljoprivrede.

U Elaboratu se navodi da su prirodnom nesrećom (poplava i klizišta), uključujući ugrožene objekte i poljoprivrednu proizvodnju, zahvaćena 1.144 domaćinstva sa oko 3.500 članova, te da je procijenjeni iznos nastalih šteta28.571.586,03 KM.

Elaborat će na narednoj sjednici razmatrati i Općinsko vijeće Kakanj. Cjelokupan tekst Elaborata možete vidjeti klikom ovdje

Štab je usvojio i Izvještaj o utrošku doniranih sredstava za saniranje posljedica prirodne nesreće.

Usvojen je i Izvještaj o utrošku sredstava jednokratne pomoći Vlade ZDK za hitne intervencije općinama tokom nastanka prirodne nesreće, te Izvještaj o utrošku doniranog goriva robnih rezervi Federacije BiH.

Na sjednici Štaba je izražena zahvalnost na pomoći viših nivoa vlasti, ali i činjenica da je Općina Kakanj izdvojila veliki novčani iznos vlastitih sredstava koja su znatno veća od pomoći viših nivoa vlasti. Kod nekih institucija koje su dijelile pomoć u svrhu sanacije posljedica prirodne nesreće Kakanj je izostavljen pa će ovim institucijama biti upućena protestna pisma i zahtjevi za pojašnjenjem kriterija raspodjele pomoći, te zahtjevi da se napravi nova raspodjela u kojoj će Kakanj biti adekvatno tretiran.

Možda vam se svidi

Comments are closed.