Stabilizacija u hercegovačkom zdravstvu: Plate po novom koeficientu, “legla” i razlika

Za podršku zdravstvenim ustanovama sredstva su, sa dva miliona maraka koliko je izdvojeno u prošloj godini, povećana na ukupno sedam miliona u ovogodišnjem budžetu.

Bolničke ustanove dobile su ukupno šest miliona KM, i to SKB Mostar 3.525.000, KB ‘Dr. Safet Mujić’ 1.602.000, te Opća bolnica Konjic 873.000 maraka.

Za zdravstvene ustanove kojima Vlada nije osnivač ili suosnivač planiran je milion maraka. Iz Sindikata doktora medicine i stomatologije podržali su odluku, poručujući da će posljednja izdvajanja unaprijediti rad ne samo ljekara već i kompletnog medicinskog osoblja u hercegovačkim bolnicama.

Sa zadovoljstvom su konstatovali da je problem vezan za isplate plata u skladu sa novim koeficijentima riješen, te da od prvog dana tekuće godine svi zdravstveni radnici primaju veće dohotke, odnosno da bolnice nemaju problema sa isplatama. Podsjećamo, zimus su upravo ustanove bile primorane nedostajući dio sredstava nadomjestiti iz svojih budžeta.

Nema više tih problema. Makar mi u Sindikatu nemamo takve informacije. Kolektivni ugovor se poštuje, kaže predsjednica Marina Berberović.

Zamjenik Elvedin Habibija dodaje da bolnice danas jednostavno ne bi mogle iz rezervi nadoknaditi nedostajući dio u slučaju da Zavod ne prebaci novac potreban za plate i doprinose. U bolnicama koje nisu raspolagale većim iznosima, plate su u određenim mjesecima isplaćivane prema ranijim koeficijentima. Kasnije su isplaćene i razlike. Upravni odbor Zavoda nedavno je usvojio izvještaje o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, o potrošnji lijekova, o upućivanju na liječenje izvan HNK-a, o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, o radu drugostepene ljekarske komisije, o izvršenju plana javnih nabava i plana rada, o izvršenju finansijskog plana za 2018, kao i odluku o doznačavanju sredstava ličnog učešća osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama.

U izvještaju o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih uputnica za pet posto i finansijskih troškova po istim u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je zabilježeno u domovima zdravlja Ravno, Konjic, Stolac i Neum, dok je pad zabilježen u Čapljini i Jablanici.

Možda vam se svidi

Leave A Reply