Nakon objave javnog poziva, bodovanja aplikacija i izlaska komisije na teren, sačinjena je lista kandidata kojima će biti dodijeljen po jedan plastenik površine 100 kvadratnih metara sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama za jedan proizvodni ciklus.

Ovu vrstu pomoći obezbijedile su humanitarne organizacije LDSC i Muslim Aid BiH i Općina Kakanj.

Prvih 20 kandidata sa liste će dobiti plastenike sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama.

Listu možete vidjeti klikom ovdje

Za prvih 20 kandidata sa liste edukacija počinje u srijedu, 8. aprila 2015. godine, u 10:00 sati, u sali Općine Kakanj.

U troškovima nabavke plastenika, sistema za navodnjavanje i sadnica donatori će učestvovati iznosom od 45 %, Općina Kakanj također sa 45 %, dok će učešće korisnika pomoći biti 10 %.

Za realizaciju ovog projekta donatori i Općina Kakanj će izdvojiti po 22.050 KM.

Cilj projekta je pomoći kakanjskim domaćinstvima u uspostavi održivog poljoprivrednog poduzetništva.

Pravo na podnošenje zahtjeva su imale nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje ne posjeduju plastenik, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju, te nezaposlene osobe koje u svom vlasništvu imaju plastenike površine 200 m2 i više i registruju i održe registrovanu djelatnost u periodu minimalno dvije godine.

Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti lica koja su u posljednjih 7 godina ostvarila pravo na donaciju, dodjelu, ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija. (Press Općine Kakanj)

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj