Skandinavac za sat zaradi kao radnik u BiH dnevno

Za bruto satnicu od 25 eura, koliko je plaćen prosječan radnik u skandinavskim zemljama, radnik u Bosni i Hercegovini, opet onaj prosječni s plaćom nešto višom od 400 eura, mora raditi čitav radni dan. Do ovih podataka došlo se na osnovi najnovijeg izvještaja Eurostata, koji se odnosi na bruto cijenu rada, a koji pokazuje da je prosječna bruto satnica u BiH i do osam puta manja nego u razvijenim europskim zemljama.

Razlika u satnicama
Tako su satnice najbolje u Danskoj i Norveškoj, gdje iznose 25 eura, a najmanje u Rumunjskoj dva i Bugarskoj 1,50 eura, dok u Bosni i Hercegovini prosječna bruto satnica iznosi oko 3,5 eura. Naime, prosječne bruto satnice dobivaju se tako što se prosječna bruto plaća, koja u Bosni i Hercegovini iznosi 1300 maraka podijeli sa 176, prosječnim brojem radnih sati. Satnica je, međutim, izražena u bruto iznosu pa nema podataka kolika je neto cijena rada i iznos plaćenih poreza. Razlika u plaćama između Skandinavaca i ostalih, posebice balkanskih zemalja je ogromna. Međutim, razlika u standardu nešto je blaža, nakon što se vrijednost plaća iskaže kroz količine robe i usluga koje mogu biti kupljene na tržištu.
Skandinavske zemlje su zbog visokih poreza i politike koja polazi od toga da oni koji imaju više, plaćaju veće poreze, prilično visoke za putnike namjernike s juga i JI Europe. Eurostat navodi da, ako se uzme u obzir kupovna moć Danaca, oni ne žive 17, nego 5 puta bolje od Bugara. Mesud Lakota, tajnik Udruge za zaštitu prava potrošača Bosne i Hercegovine, kazao je da su radnici BiH na samoj margini kada su u pitanju primanja i ono što se za taj iznos plaća mogu kupiti. – Što se može kupiti za 3,5 eura i kako se od takve satnice može živjeti.
Najniže plaće
To je sramota, najgore je što te najniže plaće i satnice imaju najsiromašniji radnici koji rade u uslužnim djelatnostima, koji nemaju ni blagdana ni prava – tvrdi tajnik Udruge za zaštitu potrošača Lakota.
(Večernji.ba/Autor: Pero Zelenika)

Možda vam se svidi

Comments are closed.