Sjećanje na 13 starješina i boraca Trećeg manevarskog bataljona Kakanj koji su živote za slobodu dali na semizovačkom ratištu

U situaciji kada se civilno stanovništvo Sarajeva svakodnevno teroriše, ubija snajperskim hicima i svakojakim artiljerijskim oružjima, u situaciji opće gladi i neimaštine, Armije Republike BiH juna mjeseca 1995. godine pokreće operaciju deblokade Sarajeva – glavnog grada Republike Bosne i Hercegovine. U operaciji su angažirane jedinice sastavljene od najhrabrijih i najboljih boraca među kojima je posebna uloga pripala Trećem manevarskom bataljonu Kakanj.

U operaciji deblokade Sarajeva živote je dalo 13 starješina i boraca Trećeg manevarskog bataljona Kakanj. Podsjetimo na njihovo herojsko djelo:

************

Neimarlija (Husnije) Enez je jedan od najvećih heroja Odbrambeno-oslobodilačkog rata. Svojom društvenošću, lijepim odnosom spram čovjeka, te svojom privrženošću roditeljima i porodici pronašao je put do srca brojnih ljudi u Kaknju i šire. U najtežim vremenima bio je jedan od onih koji svojom pojavom ohrabruju i šire optimizam. Ljudi su bez obzira na težinu situacije znali da ima nade i da će doći sloboda dok bitku bije kapetan Enez i četa „Bosna“ kojom je komandovao. Enez Neimarlija je odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“.

************

Kapetan Pašo Kubat svoju bezbrižnu mladost je živio u znaku svog veselog duha i lijepe naravi. Njegovu mladalačku zanimaciju za nogomet i automobile prekinula je agresija na BiH. Sa 19 godina se uključio kao dobrovoljac u TO Kakanj, a tokom perioda agresije hrabro se borio u redovima 309. i 329. brdske brigade, te 3. manevarskog bataljona. Nekoliko puta je ranjavan. Krajem 1993. godine je završio Ratnu oficirsku školu i stekao zvanje zapovjednika-instruktora izviđačko-diverzantskih jedinica. Štab vrhovne komande A R BiH dodijelio je Paši Kubatu nekoliko pohvala, a posthumno je odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“.

************

Svoju mladost i svoj život za slobodu domovine dao je i kapetan Haris Ljubović. U sjećanju naroda Kaknja ostao je upamćen po svojoj dobroti , čestitosti i hrabrosti. Bio je jedan od onih mladih ljudi koji su svoju mladalačku energiju i umijeće pokazivali kroz virtuoznu nogometnu igru.

Kada se u Bosnu sjatilo svo zlo i naopako, među prvima se priključio četi „Bosna“. Komandant Trećeg korpusa Armije R BiH pismeno je novembra 1994. godine pohvalio Harisa Ljubovića. Maja 1995. godine dobio je diplomu Ratne oficirske škole – smjer borbeno komandovanje.

************

Jedan od prvih dobrovoljaca u redovima čuvene čete „Bosna“ bio je i Faik Zaimović. Sa ovom četom prošao je kroz redove 311. lahke brigade, 329. brdske brigade i 3. manevarskog bataljona. Njegov životni put bio je obilježen dobrotom i optizmom, a zna se i da je njegovo srce bilo puno Bosne.

************

U slobodu naše domovine utkana je i mladost Selvera Hodžića. Sa 22 godine, dobrovoljnim prijavljivanjem u TO, započeo je svoj ratni put. Na krilima najljepših ljudskih vrlina i humanosti, u želji da pomogne građanima opkoljenog Sarajeva koji su svakodnevno na zvjerski način ubijani, poginuo je 21. juna 1995. godine na semizovačkoj cesti.

************

Oni koji imaju veliko srce, vole i čovjeka, i prirodu, i domovinu, i slobodu, i spremni su i život dati za ove ideale koji na ovom prolaznom svijetu životu daju smisao. Takav je bio Nusret Mehić, borac Trećeg manevarskog bataljona, učesnik akcije deblokade Sarajeva i jedan od onih hrabrih ljudi čiji je cjelokupni životni put od dječačkih dana do smrti bio obilježen vrijednim radom, ljubavlju prema prirodi, učenjem, zalaganjem i borbom.

************

Čovjeka na poseban način zadivi ljepota duše onih koji su po svojoj prirodi povučeni i mirni. Povučeni i mirni ljudi u duši nose zadivljujuću ljubav prema čovjeku, porodici, zavičaju i domovini. Povučen i miran, ali i hrabar bio je Husein Salkić. Bio je pripadnik Patriotske lige, MOS-a, a poslije i Trećeg manevarskog bataljona. U borbi za slobodu domovine poginuo je u junu 1995. godine u okolini Semizovca.

************

Životni put Zijada Banjića bio je posebno težak. U sedmoj godini života je ostao bez oca, a kao mladić je ostao bez majke. Najvažniji oslonac u životu- roditelje nije imao. Sam je savladavao životne izazove. Na početku agresije na BiH uključio se u borbu. Život za slobodu dao je u operaciji deblokade Sarajeva kao pripadnik Trećeg manevarskog bataljona Kakanj.

************

U akciji deblokade Sarajeva život za slobodu dao je i Hasan Brkić. Ljudi koji hljeb zarađuju u rudarskim jamama imaju posebne poglede na život i istiću se posebnom osjećajnošću prema ljudima. Takav je bio Hasan Brkić čiji je ratni put započeo dobrovoljnim učešćem u borbi na misočkom ratištu. Bio je pripadnik Patriotske lige, čete „Bosna, 311. lahke brigade, te komandir čete u 3. manevarskom bataljonu.

************

Svoj mladi život za slobodu je dao i Nedžad Čišija. Imao je sve osobine ponosnih i dobrih ljudi plemenite duše. Volio je druženje, nogomet, prirodu, bio je privržen roditeljima, kakanjskom zavičaju i zemlji Bosni. Poginuo je u akciji deblokade Sarajeva kao pripadnik 3. manevarskog bataljona Kakanj.

************

U borbi za slobodu, juna 1995. godine, u 21. godini života poginuo je još jedan mladi čovjek – Nijaz Junuzović. Njegova hrabrost i zalaganje za dobrobit zajednice trebaju biti primjer mlađim naraštajima.

************

Život za slobodu u akciji deblokade Sarajeva dao je i Denis Amidžić. Imao je samo 21 godinu kada je poginuo. Narod Kaknja ga pamti kao čovjeka plemenite duše.

************

Na krik prestravljenog djeteta, uplakane majke, nemoćnog starca, porobljene domovine, savjesno je odgovorio još jedan mladi momak iz Kaknja. Sa svojih 20 godina u redove TO Kakanj prijavio se i Vahidin Bjelopoljak. Hrabro se borio u sastavu 311. lahke brigade, a potom i u redovima Trećeg manevarskog bataljona. Bio je posebno hrabar, a o njegovoj dobroti najbolje svjedoči njegov herojski ratni put i borba za slobodu koja je okončana smrću jula 1995. godine.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.