11.8 C
Kakanj
Petak, 7 Maja, 2021

Saopćenje Komisije za borbu protiv korupcije

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izražava svoje veliko nezadovoljstvo zbog toga što Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona, nije dva puta postupio po zahtjevima iste Komisije za dostavljanjem traženog odgovora, (po zahtjevu i naknadnoj urgenciji), kojim se tražilo da se Komisiji dostavi odgovarajući akt (ako postoji) ili stav njihove sindikalne organizacije, po kojem je navedena obaveza za predstavnike sindikata, imenovane u Komisijama za intervjue po konkursima u osnovnim i srednjim školama, da kandidatima koji su članovi navedenog sindikata daju cijeli bod (tj maksimalno mogući broj bodova koliko ovaj član može dati).

Komisija je takođe u svome zahtjevu tražila od Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona da dostave stav u vezi navoda iz predstavke kandidata koji se žalio. Po svemu ovome Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona nije dobila nikakav odgovor.

Naime, Komisija je zaprimila predstavku kandidata koji se obratio ovoj Komisiji nakon izražene sumnje u proceduru i bodovanje kandidata. Kandidat je izrazio sumnju u način bodovanja, smatrajući da je oštećen za 0,7 boda od strane člana Komisije za intervju, imenovanog ispred Sindikata, što je uticalo na redoslijed kandidata na konačnoj rang listi. U navodima predstavke se navodi da bodovi ovog člana Komisije za intervju nisu dodjeljeni prema preporuci Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja na osnovu koje će svi članovi sindikata na intervjuu dobiti maksimalan broj bodova tj. jedan cijeli bod.

Komisija je u svome radu poduzela i učinila sve radnje iz nadležnosti Komisije, te na osnovu pribavljene dokumentacije konstatovala da u proceduri izbora kandidata po konkursu nije bilo formalno-pravnih nedostataka, te da je bodovanje pravilno izvršeno, a da bodovi koje je izabrani kandidat dobio na intervjuu, koji su bili odlučujući pri izboru kandidata, spadaju u diskrecionu ocjenu svakog člana Komisije za intervju. Komisija, zbog ne postupanja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona nije uspjela utvrditi da li su navodi iz predstavke o preporuci Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja o načinu glasanja, člana Komisije za intervju imenovanog ispred ovog sindikata, utemeljeni na odgovarajućim aktima ili stavu sindikalne organizacije.

(Press ZDK)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO