20 C
Kakanj
Utorak, 11 Maja, 2021

Saobraćajna rješenja u Kaknju: Novi kružni tok kod Direkcije RMU Kakanj

Vremenske neprilike, niske temperature i česte temperaturne inverzije su na kakanjskim saobraćajnice prouzrokovale pojavu udarnih rupa. Obzirom da u zimskom periodu ne rade asfaltne baze, Zavod za planiranje i izgradnju će sljedeće sedmice privremeno udarne rupe popuniti betonom, a čim sa radom započnu asfaltne baze pristupit će se trajnom rješavanju i sanaciji. Gradske ulice godinama nisu rekonstruisane, a broj i frekvencija vozila, te lože stanje asfaltnih površina nalažu da se traže nova rješenja i da se vrši rekonstrukcija. Općina Kakanj priprema nova saobraćajna rješenja kojima bi se unaprijedila saobraćajna situacija u gradskoj jezgri Kaknja.
Ovi projekti će biti realizirani u ovoj godini. Jedan se odnosi na izgradnju, uz već postojeće dvije trake, još dvije nove saobraćajne trake od Mosta zlatnih ljiljana do Direkcije RMU Kakanj, tj. do skretanja prema gradskoj sahat-kuli. Preko puta Direkcije RMU Kakanj bi se izgradio novi kružni tok, tako da bi, primjera radi, autobusi koji dolaze iz pravca sahat-kule ulazili u kružni tok, te vozili prema mostovima trakama kojima se trenutno saobraća u suprotnom smjeru, umjesto sadašnje prakse po kojoj moraju voziti do nekadašnjeg objekta “Njam-njam” i skrenuti u pravcu Boračke zgrade.
 Nove dvije trake koje bi se izgradile bi služile da se iz pravca Mosta zlatnih ljiljana ulazi u gradsku jezgru i saobraća do novog kružnog toka kod Direkcije RMU Kakanj i dalje uz gradsku jezgru ili desno prema sahat-kuli. Drugi projekat se odnosi na izbjegavanje krivina kod objekta CC1 (nekadašnji “Partizan) i nove zgrade Općine. Plan je da se iz pravca Gradskog spomen-parka, djelimičnim usijecanjem u područje parka kako bi se izbjegla velika krivina, izgradi nova saobraćajnica koja bi vodila u pravcu glavne kapije stadiona FK “Rudar” i dalje obalom, uz potporne zidove, bi se spajala sa saobraćajnicom kod nove zgrade Općine Kakanj. Dakle, sva vozila koja bi dolazila iz pravca MZ Kakanj II bi koristila ovu saobraćajnicu umjesto sadašnje prakse jednog skretanja kod objekta CC1 pa odmah drugog skretanja kod nove zgrade Općine.
- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO