Saniranje posljedica prirodne nesreće: Na skromna sredstva viših nivoa vlasti, Općina Kakanj dodala značajan dio vlastitih sredstava

Obzirom na činjenicu da su Kaknju sa viših nivoa vlasti dodijeljena vrlo skromna i apsolutno nedostatna sredstva za sanaciju posljedica prirodne nesreće, u ukupan fond iz kojeg će se sanirati posljedice prirodne nesreće Općina Kakanj je usmjerila više od 100.000 KM vlastitih sredstava.

Iz ovih akumuliranih sredstava bit će izvršena sanacija visećeg mosta u Modrinju, nasipanje i sanacija puta u Desetniku oštećenog usljed elementarne nepogode, sanacija klizišta i puta u Hausovićima, čišćenje i regulacija korita rijeke Zgošće na lokalitetu Ivnica i naselju Zgošća, sanacija klizišta i puta u Bijelim Vodama, izgradnja potpornih zidova na putu u Dubovom Brdu, te drugi poslovi.

Bit će izvršena i dodjela sredstava za sanaciju i izgradnju stambenih objekata. Radi se o skromnim i apsolutno nedostatnim sredstvima sa viših nivoa vlasti. Samo jedan dio ovih sredstava je isplaćen, dok se čeka na isplatu drugog dijela.

Općina Kakanj je, uz angažiranje svojih vlastitih sredstava u vrijeme prirodne nesreće i poslije kada je trebalo sanirati prioritete, tražila i pomoć humanitarnih organizacija.

Na poziv za pomoć javila se Humanitarna organizacija “World Vision BiH” koja će za 589 porodica iz Kaknja dodijeliti sjemenski materijal i miniralno đubrivo, a finansirat će i tri veoma važna projekta sanacije infrastrukture. Radi se o sanaciji oštećenog mosta i dijela korita rijeke Zgošće u naselju Zgošća, ugradnji potpornog zida na lokalnom putu Kakanj – Zagrađe i sanaciji oštećenog dijela kanalizacione mreže u naselju Pope.

Podsjetimo, iz Federalnog fonda za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće Kaknju su dodijeljena vrlo skromna sredstva za izgradnju i obnovu uništenih i oštećenih kuća, a posebno je neshvatljiva činjenica u da je Kakanj izostavljen pri raspodjeli 15 miliona KM sredstava iz zajma Svjetske banke koja su namijenjena za hitan oporavak od poplava u BiH.

Vrhunac apsurda se ogleda u činjenici da će kakanjski porezni obveznici vraćati ovaj zajam premda nisu dobili niti marku iz ovih sredstava.

Podsjetimo, Općina Kakanj je izostavljena i iz ovogodišnje raspodjele sredstava od GSM licence.

Sa pravom se pitamo da li je Kakanj – grad koji stvara novu vrijednost i puni budžete svih nivoa vlasti zaslužio ovakav tretman od strane viših nivoa vlasti.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.