Rezultati provođenja kontrole prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. januar – 31. mart 2017. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredima MMF-a­ i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ovo ministarstvo i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja su zaduženi da i dalje preduzmaju organizacione i sve druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem dostizanja planiranih brojčanih parametara iz Dinamičkog plana kontrole zakonitosti korištenja prava za 2017. godinu.

U informaciji je navedeno da su revizorski timovi u prvom kvartalu 2017. godine postupak kontrole okončali u ukupno 6.939 predmeta. Od tog broja 1.033 su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu, 2.662 korisnika porodične invalidnine, 2.693 onih koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima, 551 predmet korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodijeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.

U 1.030 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan je nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1, a u tri predmeta nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2.

U 2.662 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan je nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1, u 2.693 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1 i u 551 predmetu korisnika prava na mjesečni novčani dodatak nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1.

Federalna vlada donijela je više odluka nakon što je 30.4.2017. godine prestala da radi Fondacija za održiv razvoj. Jednom od odluka je utvrđeno da će novčana sredstva na računima otvorenih kod komercijalnih banaka, namijenjenih za finansiranje operativnih troškova Fondacije, u iznosu od 11.523,40 KM, biti prebačena u Budžet FBiH. Donesena je i Odluka da arhivu nastalu tokom poslovanja Fondacije preuzima na Federalno ministarstvo finansija.

Također su donesene i odluka o raspodjeli imovine Fondacije, o prijenosu njenih prava i obaveza po osnovu implementacije Projekta SME I i SME II, o usvajanju završnog izvještaja o implementaciji Projekta podrške razvoja lokalnih zajednica – PRLZ, o prijenosu prava po osnovu potraživanja Fondacije, o prijenosu prava i obaveza Fondacije po osnovu sudskih sporova i o izmirenju obaveza po osnovu troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije u periodu od 1.5. do 31.5.2017. godine.

Možda vam se svidi

Leave A Reply