Rang-lista kandidata čiji će pripravnički rad finansirati Općina Kakanj

U situaciji kada kroz programe stimulativnog zapošljavanja pripravnika koji se finansiraju kroz budžete viših nivoa vlasti veoma mali broj nezaposlenih iz Kaknja uspijeva obaviti pripravnički rad, Općina Kakanj nastoji da realizira  vlastite programe zapošljavanja pripravnika, bez obzira na činjenicu da općine imaju skromne budžete jer nemaju izvore prihoda za razliku od viših nivoa vlasti.

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koja finansira pripravnički rad.

Konačan broj pripravnika čiji će rad ove godine finansirati Općina Kakanj je utvrđen u skladu sa raspoloživim sredstvima, a ta brojka pripravnika je u konačnici puno veća od brojke pripravnika iz Kaknja čiji rad finansiraju viši nivoi vlasti.

Nakon što je raspisan javni poziv, te nakon primanja prijava i bodovanja, sačinjena je lista kandidata sa osvojenim bodovima. Nakon objave liste, uslijedile su žalbene procedure.

Drugostepena komisija je ustanovila da su sve žalbe neosnovane nakon čega je sačinjena Rang-lista kandidata čiji će pripravnički rad finansirati Općina Kakanj.

Lista se može vidjeti klikom ovdje

Potpisivanje ugovora između Općine Kakanj i poslodavaca započet će 1. jula 2014. godine. Nakon što potpiše ugovor sa Općinom Kakanj, svaki poslodavac će pozvati pripravnika sa kojim će potpisati ugovor čime će započeti njihov radni odnos.

Bodovanje je izvršeno na osnovu Odluke o uslovima i postupku stimulativnog zapošljavanja pripravnika.

Članovom 6. Odluke određeno je da prednost pri zapošljavanju pripravnika imaju kandidati: djeca šehida, djeca poginulih pripadnika OS BiH, djeca ratnih vojnih invalida i djeca pripadnika OS BiH čiji su roditelji prijavljeni u JU Služba za zapošljavanje kao nezaposlene osobe.

Kandidati su imali priliku da i sami izvrše bodovanje svoje aplikacije na osnovu pomenute odluke koja se može preuzeti klikom ovdje (strana 10, Službene novine Općine Kakanj broj 4/14).

Možda vam se svidi

Comments are closed.