Radnici iz BiH žrtve prevare u Slovačkoj

U Bratislavi je danas održan sastanak između delegacije Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na čelu sa direktorom Muamerom Bandićem i predstavnika Ministarstva rada, socijalnih pitanja i porodice Slovačke Republike, te Nacionalne inspekcije rada Slovačke Republike i Centralnog ureda za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke Republike.

Tema sastanka je bila vezana za probleme sa kojima su se susreli radnici iz Bosne i Hercegovine koji su otišli na rad u Slovačku.

Nakon inicijative Agencije za rad i zapošljavanje BiH da se utvrdi status radnika iz Bosne i Hercegovine u Slovačkoj Republici, te nakon naše informacije o prevarama sa kojima su se susretali naši radnici, predstavnici navedenih slovačkih institucija su utvrdili da su naši radnici bili žrtve prevare od strane pojedinih privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju iz Republike Srbije, te određenih firmi iz Republike Srbije, koje su pokušale da zaposle „na crno“ radnike iz Bosne i Hercegovine.

Ove privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju iz Republike Srbije su iskoristile neinformiranost radnika iz Bosne i Hercegovine, te su ih svjesno obmanjivali i doveli u težak položaj, bez ikakvih prava na tržištu rada Slovačke Republike.

Direktor Bandić je rekao da je zadovoljan da su aktivnosti Agencije za rad i zapošljavanje BiH dovele do otkrivanja određenih firmi koje su u Slovačkoj Republici zapošljavale naše radnike „na crno“, te da je najvažnije da su institucije u Slovačkoj onemogućile ovakvu praksu s ciljem zaštite prava radnika na radu u ovoj državi.


Na sastanku je zaključeno da se radnici iz Bosne i Hercegovine informiraju da ubuduće ne odlaze na rad u Slovačku Republiku putem privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju koje nisu registrirane u Bosni i Hercegovini.
Također, savjetuje se radnicima iz Bosne i Hercegovine da se za sva pitanja koja imaju o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u Slovačkoj Republici obrate Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Direktor Bandić je dodao da će Agencija za rad i zapošljavanje BiH pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara BiH o zaključivanju protokola o razmijeni informacija o kretanjima radnika iz Bosne i Hercegovine na tržištu rada Slovačke Republike.
Prema podacima predstavnika slovačkih institucija na tržištu rada u Slovačkoj Republici nalazi se vrlo mali broj građana Bosne i Hercegovine, procentualno najmanji od svih država čiji radnici rade u Slovačkoj, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Možda vam se svidi

Leave A Reply