Rade Jovanović (1922-1995): Osnivač "Glasa rudara"

0

Rade Jovanović je rođen 1922. godine u Sarajevu. Bio je jedan od  rijetkih novinara što je u novinarskom poslu odradio čitav radni vijek, a  počeo je nakon Drugog svjetskog rata, u Sarajevskom dnevniku, 1946.  godine. Preko sportskog lista „Fizička kultura i sport“, te  „Oslobođenja“ nastavlja novinarsko putovanje u Skoplju, u redakciji  Tanjuga za Makedoniju. Jedan je od osnivača lista „Novi život“ u  Visokom, zatim urednik fabričkih listova u Zavidovićima, Borovu i  Maglaju.

Kakanj je bio grad njegovih odlazaka i povrataka. Od 1961. godine  ovdje će zaista i ostati. Osniva „Glas rudara“ 10. juna 1961. godine.  Četrnaest godina je bio njegov glavni i odgovorni urednik. Bila je to,  prvo, informativna novina Rudnika Kakanj, a zatim i Srednjobosanskih  rudnika. Nakon transformacije rudnika uglja BiH, „Glas rudara“ će  prerasti u „Kakanjske novine“. Rade je i dalje bio glavni i odgovorni  urednik, u narednih sedam godina, sve do penzije. Dvije osmoaprilske  plakete grada Kaknja su dokaz da je Rade ostavio neizbrisive tragove u  kakanjskom informisanju. Srebrna plaketa Saveza novinara bivše  Jugoslavije govori puno više. Mnoga znana i neznana „novinarska pera“ u  svoje bilježnice upisala su anegdotu, savjet, kritiku, što je Rade  šeretski i ozbiljno znao uputiti. Ali za sve njih ostao je čika Rade.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

U Kaknju, posljednjeg dana februara 1995. godine, na svoje zadnje od  mnogobrojnih putovanja, dostojanstveno je ispraćen Rade Jovanović.

Izvor: Kakanjski glas, broj 5, april 1995. godine