Provjerite online je li vam poslodavac uplatio doprinose

0

Provjerite online je li vam poslodavac uplatio doprinose – Radnici u Federaciji BiH od danas će moći provjeriti putem internet stranice Porezne uprave FBiH da li su im poslodavci uplatili doprinose, istaknuto je na prezentaciji koja je održana u Sarajevu.

Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović rekao je da će taj sistem Poreznoj upravi pružati informacije o tome da li firme posluju po zakonu, odnosno da li vrše obračun i uplatu doprinosa.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Isović je dodao da će Uprava za one poslodavce za koje, po osnovu prijava radnika,ustanovi da ne postupaju po zakonupoduzimati zakonom predviđene mjere.

Premijer FBiH Fadil Novalić pojasnio je da ova aktivnost spada u Reformsku agendu pod tačkom Fiskalna politika, oporezivanje i budžetska stabilnost, te da je značajna kao mjera u pravcu transparentnosti unutar fiskalnog sistema.

Naglasio je da će radnici biti u prilici da vrše pritisak na poslodavce da isplaćuju obaveze na vrijeme, što će na određeni način izjednačiti i poslodavce jer neki te obaveze ispunjavaju uredno, a neki nikako i time stiču prednost na tržištu.

Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy naveo je da je ovo primjer kako tehnologija može povećati transparentnost i učiniti institucije efikasnijim.

Detaljne informacije o sistemu dostupne su na ovoj internet stranici, a doprinose možete provjeriti OVDJE.

Sistem je uspostavljen u sklopu USAID-ovog projekta podrške reformi fiskalnog sektora.

Šta je LIB? Kako dobiti LIB?

Lični idenitifikacioni broj (LIB) je jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem.

Za dobijanje LIB-a zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz lične karte (osobne iskaznice) dobiti Obavještenje/Obavijest sa ličnim/osobnim podacima koje sadrži trajni LIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Online  portal za provjeru uplaćenih doprinosa: https://edoprinosi.fpu.gov.ba

Provjera uplaćenih doprinosa zaposlenih osoba

Nova usluga koju Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima – osiguranim licima je usluga za provjeru uplaćenih doprinosa putem online portala. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH. Na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu, poslodavac uplatio doprinose počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Usluga je namijenjena za zaposlene osobe:

  1. Građane BiH – koji posjeduju validnu ličnu kartu (osobnu iskaznicu) i dodijeljeni lični/osobni identifikacioni broj (LIB/OIB).
  2. Strane građane koji su registrovani u Poreznoj upravi Federacije BiH putem RSFL obrasca – sa dodijeljenim JMB-om za strana lica i ličnim/osobnim identifikacionim brojem (LIB/OIB).

Šta je LIB/OIB? Kako dobiti LIB/OIB?

Lični/osobni idenitifikacioni broj (LIB/OIB) je jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem.

Za dobijanje LIB/OIB-a zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz lične karte (osobne iskaznice) dobiti Obavještenje/Obavijest sa ličnim/osobnim podacima koje sadrži trajni LIB/OIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Kontakt podatke za porezne ispostave možete naći na sljedećem linku: Kontakti .

Napomena: Porezna uprava Federacije BiH i na ostalim zvaničnim dokumentima koje izdaje osiguranim licima iz Jedinstvenog sistema (npr. Potvrda o statusu – obrazac JS 3600, Uvjerenje o uplaćenim doprinosima – obrazac JS 3650) ispisuje zaposlenim osobama lične/osobne podatke o LIB/OIB-u koji su trajnog karaktera i osobe koje posjeduju ove dokumente mogu koristiti ovu uslugu bez dodatnog odlaska u poreznu ispostavu radi dobijanja trajnog LIB/OIB-a.

Način korištenja usluge  E-doprinosi

Uslugu je moguće koristiti sa sljedećim ličnim/osobnim podacima svake zaposlene osobe:

  • jedinstveni matični broj (JMB),
  • ime jednog roditelja (prema evidenciji iz MUP-a/RSFL obrasca),
  • lični/osobni ID broj (LIB/OIB) i
  • broj lične karte /osobne iskaznice (državljanstvo za strane građane).

Korisničko uputstvo za korištenje online portala: Uputstvo

Obavještenje za zaposlene osobe korisnike online portala : Napomena

Portal je moguće koristiti putem vodećih internet pretraživača na svim tipovima elektronskih uređaja (računar, laptop, tabllet, mobitel i dr.) bez dodatnih tehničkih preduslova.

Napomena: Usluga omogućavanja pristupa podacima o iznosu uplaćenih doprinosa putem interneta za zaposlenike je propisana u članu 18. Zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (Sl. Novine FBiH br. 30/16).