Prošle godine registrovana 233 nova klizišta u Kantonu Sarajevo

0

U prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo 12. februara 2015. godine održan je redovni godišnji sastanak o temi “Sanacija klizišta na Kantonu Sarajevo”.

Podatke je prezentirao koordinator za klizišta Fuad Babić iz Zavoda za izgradnju KS.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

U ime Općine Centar sastanku su prisustvovali pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i komunalne poslove Alma Sadović, viša stručna saradnica u Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove Amra Dževlan-Mioković i član Općinskog štaba civilne zaštite Adil Katica.

– Tokom 18 godina kako Zavod za izgradnju KS vodi projekte sanacije klizišta u sarajevskom kantonu prošla godina je bila katastrofalna. Do 15. maja 2014. godine bilo je 830 registriranih klizišta, a već u narednih nekoliko dana, do 19. maja, kada su bile obilne padavine, pojavila su se 233 nova klizišta – kazao je Babić.

Naglasio je da su iz Zavoda za izgradnju KS obišli sve lokacije novih klizišta i napravili 23 projekta koji su spremni za realizaciju te da čekaju finansijska sredstva kako bi počeli sanaciju.

– Od klizišta koja su se aktivirala u prošloj godini započeli smo sanaciju klizišta u selu Svrake u općini Vogošća. Dosadašnje mjere koje smo poduzeli dale su rezultata, tako da se smiruje situacija na novim klizištima – istakao je Babić.

Po ocjeni stručnjaka, najveći uzrok pojave klizišta su nelegalna gradnja i loša komunalna infrastruktura, prvenstveno vodovodna i kanalizaciona mreža.

Kad je riječ o klizištima na području općine Centar, u prošloj godini je pod stručnim nadzorom Zavoda za izgradnju završen je geotehnički elaborat u svrhu izrade glavnog projekta nove saobraćajnice Podgaj-Tekija, izgrađena je potporna konstrukcija sa drenažnim sistemom i fekalnom kanalizacijom u Alipašinoj ulici 252-257, urađena je geodetska podloga za izradu glavnog projekta sanacije klizišta u Ulici Višnjik, postavljene su zaštitne mreže preko stijena i riješena odvodnja površinskih voda u ulicama Soukbunar 205-207 i Porodice Foht 86, saopćeno je iz pres- službe Općine Centar Sarajevo.

Tokom prošle godine okončana je sanacija klizišta u Ulici Nahorevo do broja 47a i preko puta brojeva 24 i 26 gdje su ugrađeni armirano-betonski gabioni i novi drenažni sistem.

Također je urađena sanacija pristupnog puta do naselja Grdonj, dok je na klizištu u Ulici Abdurahmana Muharemije do broja 17 urađena sanacija kanalizacionog i drenažnog sistema,saopćeno je.

Za klizište Mrakuša 17 završena je izrada geodetskih podloga i glavnog projekta sanacije.

Planirano je da na proljeće ove godine počnu radovi na rekonstrukciji stepeništa u Pruščakovoj ulici, za šta je urađen glavni projekat.

Općina Centar je u budžetu prošle godine izdvojila 1.930.000 KM za sanaciju klizišta, a za 2015. godinu planirano je 1.020.000 KM za tu namjenu, saopćeno je.