Nakon objave javnog poziva nezaposlenim osobama sa područja općine Kakanj koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj da podnesu zahtjeve za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2015. godinu u okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju”, te nakon intervjua sa podnosiocima zahtjeva i bodovanja, objavljujemo listu kandidata, uz pojašnjenje da će podsticajna sredstva, u skladu sa ukupnim planiranim novčanim iznosom, dobiti prvih 16 kandidata sa liste, dok će ostali kandidati u pisanoj formi dobiti pojašnjenja u vezi nedobijanja sredstava.

Neke aplikacije nisu bodovane jer su kandidati u poslovnim planovima naveli vrste djelatnosti koje nisu predviđene projektom „Pokreni svoj posao u Kaknju“ (trgovine i društvo za ograničenom odgovornošću), a neke aplikacije nisu bodovane iz drugih opravdanih razloga.

Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoju poduzetništva i obrta za 2015. godinu, za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“, planiran je iznos od 105.000,00 KM.

Kroz ovu vrstu podsticaja predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanje malih biznisa – obrt i srodne djelatnosti. Podsticajna sredstva namijenjena su za:

–        refundaciju troškova obaveznih doprinosa– PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 12 mjeseci,

–        sufinansiranje nabavke sredstava za rad, repromaterijala, opreme i sl, za registrovanu djelatnost u iznosu do 50% od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja do 3.000,00 KM. (Press Općine kakanj)

Lista kandidata (prvih 16 sa liste će dobiti podsticajna sredstva):

RED.BR. IME I PREZIME UKUPNOBODOVA
 1. Edin Čajo 126
 2. Sulejman Ćosić 126
 3. Aida Selimović 126
 4. Boris Spasojević 122
 5. Edina Kusić 120
 6. Jusuf Topalović 113
 7. Nadina Kovač 111
 8. Muris Bašić 111
 9. Adis Đino 109
 10. Afan Avdispahić 108
 11. Lejla Smaka 96
 12. Zijad Terzić 90
 13. Amela Avdispahić 89
 14. Mirnaz Đokić 89
 15. Šerif Delić 87
 16. Emina Kadrić 86
 17. Almin Hardauš 75
 18. Dino Zukić 72
 19. Azra Sokolović 71
 20. Ermin Kulović 71
 21. Muhamed Subašić 71
 22. Emir Smriko 70
 23. Armin Smriko 68
 24. Vahida Muflizović 68
 25. Nailhan Husika 66
 26. Salih Vajzović 66
 27. Lejla Habibović 63
 28. Dino Mimić /
 29. Naim Podojak /
 30. Ermin Hasagić /
 31. Nedžad Rožajac /
 32. Birnas Bliznović /
 33. Amira Buza /
- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj