23.5 C
Kakanj
Četvrtak, 13 Maja, 2021

Projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”: 17 kandidata sa liste će dobiti općinska podsticajna sredstva za pokretanje vlastite djelatnosti

Nakon objave javnog poziva, obrade prijava i intervjua sačinjena je lista kandidata koji su se prijavili za dodjelu podsticajnih sredstava za pokretanje djelatnosti u okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju”.

Na osnovu raspoloživih sredstava podsticajna sredstva će dobiti prvih 17 kandidata sa liste (imena boldirana).

Na Javni poziv za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2016. godinu, projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“, mogle su aplicirati nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj, te pravna i fizička lica koja su registrovala djelatnost u 2016. godini. Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline zaprimila je ukupno 30 zahtjeva. Nakon završenog javnog poziva Komisija za ocjenu i odabir poslovnih planova za 2016. godinu  je održala sastanak i intervjue sa kandidatima.

Nakon obavljenih intervjua, članovi Komisije su ocijenili kandidate i sačinjena je sljedeća rang lista:

R.BR. IME I PREZIME KANDIDATA /NAZIV FIRME UKUPNO BODOVA POSLOVNA IDEJA
 1. Armin Kukić 148 Grijanje i klimatizacija
 2. Lejla Agičić – Kobilica 137 Fotografija i videografija
 3. Nizama Spahić 137 Stomatološka ordinacija
 4. Kemal Hasagić 132 Zubotehnički laboratorij
 5. SIM – KOMERC d.o.o. Kakanj, PJ HAUS 130 Proizvodnja fasadnog pribora „HAUS“
 6. Vahidin Goga 121 Društvo za proizvodnju, prodaju i usluge u reklamnoj industriji
 7. Nejra Kulović 110 Proizvodnja tradicionalnih bosanskih kolača i figura od tijesta
 8. Mirza Islamović 105 Frizerski salon
 9. „ŠMIZLE HOBI ART“ d.o.o. Kakanj 99 Dekupaž tehnika
 10. Nijaz Kovač 98 Ručna izrada unikatnih torbi
 11. Adela Hadžić 96 Frizerski salon
 12. Mirha Delibašić 85 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda
 13. „H&S“ d.o.o. Kakanj 82 Održavanje i popravak motornih vozila
 14. Nermina Jašarspahić 81 Dizajnersko – krojački salon
 15. Zekerijah Puščul 81 Plastenička proizvodnja
 16. Emina Avdispahić – Zahirović 79 Proizvodnja šumske jagode
 17. Nedim Čatić 78 Plastenička proizvodnja
 18. Marija Tunjić 75 Uzgoj goveda, rasplodnih junica i tovnih junadi iz vlastitog uzgoja
 19. Hasan Alajbegović 75 Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka
 20. Ferida Marušić 71 Rasadnik bio sadnica
 21. Đemaludin Smolo 62 Proizvodnja mlijeka
 22. Alem Čeliković 61 Stočarska proizvodnja
 23. Senida Omerović 61 Sito štampa na tekstil i ostale ravne površine
 24. Elmedin Smajić 59 Proizvodnja i prodaja svježeg kravljeg mlijeka
 25. Amanda Pekić 46 Servis čišćenja
 26. Adin Šolbić / Prodaja poljoprivrednih proizvoda
 27. „CNT“ d.o.o. Kakanj / Usluge, promocija, distribucija i  marketing u grani informatičke tehnologije
 28. Latifa Kubura / Krojački salon
 29. Ishak Avdispahić / Paintball
 30. „CUBUS“ d.o.o. Kakanj / Projektovanje, inžinjering, geodetske i konsultantske usluge

Neki od kandidata nisu bodovani iz sljedećih razloga:

  • kandidat Adin Šolbić i društvo „CNT“ d.o.o. Kakanj – djelatnost navedena u njihovim poslovnim planovima (trgovina) nije predviđena Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu, projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“,
  • kandidat Latifa Kubura – ne ispunjava uslove za registraciju djelatnosti (srednja škola),
  • kandidat Ishak Avdispahić – odustao,
  • društvo „CUBUS“ d.o.o. Kakanj – registrovano u 2015. godini.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati će biti pismeno obavješteni. Odabrani kandidati će imati obavezu da u roku od 30 dana od prijema obavještenja registruju djelatnost, nakon čega će sa istim biti potpisani ugovori.

 

(Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO