5 C
Kakanj
Nedjelja, 9 Maja, 2021

Preliminarna lista: Općina Kakanj dodjeljuje 150 stipendija za redovne studente

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za studente za akademsku 2015/2016. godinu sačinila je Preliminarnu listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i Listu studenata koji ne ispunjavaju uslove.

Preliminarna lista ne znači da su studenti dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani imali priliku uputiti prigovor na bodovanje.

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije se može vidjeti klikom ovdje.

Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena i konačna lista. Stipendiju će dobiti prvih 150 kandidata sa konačne liste. Visina stipendije iznosi 800 KM.

Lista studenata koji ne ispunjavaju uslove može se vidjeti klikom ovdje.

Pojašnjenje:

Pravo učešća na konkursu nisu imali (član 6. Odluke o stipendiranju) :

–         studenti apsolventi,

–         studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija,

–         vanredni studenti,

–         studenti koji primaju stipendiju drugog poslodavca (ili po drugom osnovu primaju stipendiju )

–         studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine,

–         studenti koji su srednje obrazovanje završili dovoljnim uspjehom

–         studenti koji koriste povlastice za prevoz koji finansira Općina Kakanj,

–         studenti čiji članovi domaćinstva ostvaruju prihode preko 300,00 KM po članu domaćinstva.

Na liste se može izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana isticanja liste na oglasnoj ploči Općine (lista istaknuta 24.3.2016.godine) putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Molimo da nam se eventualne uočene nepravilnosti i nelogičnosti prijave jer je uvijek moguće da je neko dostavio netačne podatke npr. o visini plaće roditelja i sl. Sve činjenice na koje se budu odnosile prijave još jednom ćemo provjeriti.

Svaki kandidat može i sam bodovati svoju aplikaciju na osnovu sljedećih kriterija:

Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove :

a) za  studente prve godine

–         za ostvaren odličan uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

b)    za studente druge i narednih godina bodovanje će biti izvršeno tako što se    prosječna ocjena tokom cjelokupnog studiranja množi sa koeficijentom 5.

Studentima medicinskog, stomatološkog, farmaceutskog, građevinskog, arhitektonskog, elektrotehničkog, mašinskog, metalurškog i saobraćajnog, kao i studentima koji nakon završenog studija stiču zvanje profesora matematike i fizike  dodjeljuje se još 5 bodova.

c)     za godinu studija

–   zaprvu godinu studija dodaju se 2 boda

–         za drugu godinu studija dodaju se 4 boda

–         za treću godinu studija dodaje se 6 bodova

–         za četvrtu i naredne godine studija dodaje se 10 bodova

–         za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija ( tj. 4. i 5. godinu studija ) dodaje se 10 bodova.

Na osnovu prihoda po članu domaćinstva :

–         bez primanja……………………………40 bodova

–         do 100 KM……………………………..30 bodova

–         od 101 KM – 150 KM………………25 bodova

–         od 151 KM – 200 KM………………20 bodova

–         od 201 KM – 300 KM………………15 bodova

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju studenti  slabijeg imovnog stanja, djeca poginulih boraca, šehida, poginulih branitelja i povratnika.

Studentima medicinskih i prirodnih fakulteta sa prosjekom ocjena 8,5 i više, studentima ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena 9,00 i više, studentima prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, studentima romske nacionalnosti i studentima koji imaju status osobe sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o  kriterijima utvrđenim članom 6. tačka g), članovima 11. i 12. Odluke, uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Studenti prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole kao takvi ostvaruju pravo na dodjelu stipendije samo za prvu godinu studija.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO