Predstavljamo: Kandidati SBB-a za predstojeće "Opće izbore 2014"

Nakon što smo objavili JAVNI POZIV za političke subjekte koji gravitiraju na područja Općine Kakanj, kako bismo putem besplatnog oglašavanja predstavili kakanjske kandidate za predstojeće “Opće izbore 2014″, krenuli smo u realizaciju iste.

Želja nam je da bosanskohercegovačkoj javnosti predstavimo kandidate koji dolaze iz Kaknja, a koji će se naći na listama za Kantonalnu Skupštinu ZDK, Federalni i Državni parlament.

S tim u vezi, upućujemo poziv svim političkim subjektima koji djeluju na području općine Kakanj da nam najkasnije do 5.septembra/PETAK dostave imena svojih kandidata, sa kratkom biografijom (5-6 rečenica) i jednom fotografijom (poželjno u elektronskoj formi minimalne velličine 650×355 pixela), kako bismo iste predstavili na stranicama kakanj-x portala

Sve stranke koje su poslale svoje materijale do 5.septemra će biti predstavljene.

Dr.sci. Jasmin Mušanović

jasmin

Rođen u Zenici 1977.god. Stalno nastanjen u Kaknju sa suprugom i ćerkom (2,5 god). Zaposlen na Medicinskom fakultetuu Sarajevu od 2005.god. Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu 2004.god. smjer biologija. Magistrirao na istom fakultetu 2010.god. u oblasti genetike te odbranio doktorsku disertaciju u istoj oblasti 2012.god. kao jedan od najmlađih doktora nauka na Univerzitetu u Sarajevu. Objavio je veliki broj naučno-istraživačkih radova iz oblasti genetike u domaćim i svjetskim naučnim časopisima. Aktivno govori engleski jezik, a služi se i njemačkim i francuskim jezikom. Zbog programskih ciljeva SBB BIH svoju političku karijeru počinje u Savezu 2012.god. sa ciljem ličnog doprinosa poboljšanju cjelokupne situacije u državi počev od lokalnog nivoa. Na lokalnim izborima 2012.god. izabran je za vijećnika Općinskog vijeća u Kaknju gdje je dosadašnjim inicijativama postigao značajne rezultate u sferi olakšanja života stanovnika Općine Kakanj. Doprinio je razvoju lokalne infrastrukture, pomogao radu humanitarnih organizacija, uticao na povećanje sigurnosti svakodnevnog života djece Kaknja i dr. Cilj mu je proširiti svoj rad na više nivoe društvene zajednice posebno u oblasti obrazovanja i zdravstva.

Zijad Alajbegović

Zijad

Rođen sam 21.03.1954.godine u Kaknju. Osnivać sam i vlasnik privatnog preduzeća koje se bavi proizvodnjom raznih metalnih proizvoda, a isto sam i osnovao prije 27.godina. Za dosadašnji rad dobitnik sam priznanja Menađer godine za 2000. i 2002.godine u ZE-DO kanton. Dodijeljeno mi je i međunarodno prizanje za kvalitet, koje sam primio u Rimu 2005godine iz oblasti proizvodnje. Pristupio sam odmah odbrani BiH kao dobrovoljac, član Patriotske lige BiH i trenutno obnašam funkciju predsjednika boračke organizacije Organizator i pokretač otpora na nivou Općine Kakanj. Kandidovao sam se, između ostalog i zbog činjenice što se bavim proizvodnjom, a do sada je bilo veoma malo poslanika koji su se bavili proizvodnjom. Smatram da broj Poslanika koje se bave proizvodnjom treba da bude veći u Predstavničkom Domu Parlamenta FBiH, kako bi sa svojim iskustvom pomogli razvoju privrede u FBiH i BiH. Bez vlastite proizvodnje nema ni stabilne ekonomije, i treba joj posvetiti mnogo više pažnje. Aktuelni sam Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH OD 2010.godine. Tokom dosadašnjeg mandata u Predstavničkom domu, aktivno sam učestovao u diskusijama, postavljanju zastupničkog pitanja i drugim aktivnostima, a koje su obaveze poslanika. Posebno sam se angažovao u vezi nadoknade, za postojanje termoenergetskih postrojenja na teritoriji općine Kakanj i Tuzle. Prvi sam kao poslanik već na trećoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma, mart 2011.godine postavio pitanje i diskutovao u vezi nadoknade za navedene dvije općine. Napominjem da su Kakanj i Tuzla bile jedine Općine u Evropi koje nisu primale nadoknade za postojanje termoenergetskih postrojenja na njihovim općinama. Ličnom upornošću i upornošću Kluba poslanika SBB, konačno je izglasan zakon u Julu 2014.godine o nadoknadi i za Kakanj i Tuzlu. Donošenjem ovog Zakona riješen je dugogodišnji problem, i prestala je diskriminacija prema Kaknju i Tuzli.

Enver Merdić

enver

Ja, Merdić Ismeta Enver, rođen sam 20.06.1964.godine u Brnjicu, općina Kakanj. Mašinski fakultet sam završio 1990. godine. Trenutno radim u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj. Radio sam na Pogonu „Haljinići“ pomočnik Upravnika za mašinske poslove zatim sam bio Upravnik Pogona „Održavanje“ , kao i Projekt menađer na izgradnji pretovarnog sistema na PK“Vrtlište“ Stručni ispit sam položio u Mostaru. Trenutno sam OV u OV Kakanj i stalni sudski vještak. Kandidovao sam se na prestojećim izborima zbog toga da se promjeni jednoumlje kako u mom gradu tako i šire. Jednostavno ovako više nemože da funkcioniše. Učestvovao sam na izborima 2010 godine i izabran za viječnika u OV Kakanj. Radio sam na obezbjeđenju sigurnosti na putevima u općini, zatim pokretanje grejne sezone u općini Kakanj za 2013/2014 godinu. Rasterećenje ulice ZPO i proglašenje iz dvosmjerne u jednosmjernu radi sigurnosti drađana. Predlažem se kao građanin općine Kakanj koji želi da napravi pomake i da olakšam koliko toliko ovakav težak život . Radiću na afirmaciji mladih u političkom životu.

Naida Delibašić

Naida

Datum i mjesto rodjenja: 26.02.1989, Kakanj.

Prebivaliste: Kakanj, Zenicko-Dobojski kanton, Federacija BIH.

Obrazovanje: Osnovna skola „ Hamdija Kresevljakovic „ Kakanj, Gimnazija „ Muhsin Rizvic“ Kakanj, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo, studij: medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Predsjednica je Vijeca Mladih Opcine Kakanj, i predsjednica komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova pri Opcinskom vijecu Kakanj.

Od 2006 godine aktivno se bavila radom u nevladinom sektoru, bila je clan upravnog odbora OMK-a Kakanj, te zajedno s njima odradila bezboroj projekata vezanih za mlade i narkomaniju.

Od 2007-2009 godine, radila je na projektima sa Omladinskom-Informativnom Agencijom BIH Sarajevo. Takodjer iste godine oformila je grupu volentera pri Islamic reliefu Sarajevo te donirala sredstva za pojas Gaze, a za svoj doprinos i nesebicnu pumoc dobila je i priznanje ISLAMIC RELIEF-A Sarajevo

2012 godine sa World visionom, Infotekom Zenica, Dah Teatrom iz Begrada i Sigurnom zenskom kucom iz Podgorice radi na projektu „ OSNAZIVANJE MLADIH ZENA NA LOKALNOM NIVOU U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI, te donira J.U „ DOM ZDRAVLJA“ Biohemijskom laboratoriju materijal u vrijednosti 1600 KM. Te iste godine postaje predsjednica komisije za ljudska prava i ravnopravnosti spolova pri Opcini Kakanj.

Nakon toga se povlaci u Nevladin sektor i osniva Omladinski-Studentski Iterkulturalni Centar zajedno sa prijateljima.

Pocetkom 2013 godine u suradnji sa Kultom Sarajevom i jos nekim udruzenjima iz Kaknja osniva VIJECE MLADIH OPCINE KAKANJ, te postaje prva predsjednica i utemeljitelj VIJECA MLADIH OPCINE KAKANJ, koji je dosada vec uradio mnogo humanitarnih akcija, i projekata za sta je dobila mnoge zahvalnice.

Mirza Demir

Mirza

Datum rodjenja: 26.01.1984. g., Kakanj.

Obrazovanje
 2008.g. završio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu i stekao zvanje profesor sporta i tjelesnog odgoja.
 2003.g. završio Gimnaziju Muhsin Rizvić u Kaknju.
 1999.g. završio O.Š. Mula Mustafu Bašeskiju Kakanj.

Radno iskustvo

 Petu godinu radi u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj na radnom mjestu profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, a prije toga je radio u Gimnaziji ”Muhsin Rizvić” Kakanj i O.Š. ”Mula Mustafa Bašeskija”.

Stručno usavršavanje i obuka
 2012.god. objavio knjigu ”Kondicioni trening – pojam, struktura, planiranje, programiranje”.
 2013. i 2014.god. učesnik međunarodne konferencije ”Kondicijska priprema sportaša” u Zagrebu.
 2012.g. položio prvu kategoriju za Saveznog fudbalskog sudiju u Sarajevu pri Nogometnom savezu BiH.

Sportski rezultati
 2012.g. 3. mjesto na kvalifikacionom turniru u Brčkom za Evropsko juniorsko prvenstvo sa odbojkaškom muškom kadetskom reprezentacijom BiH; 4.mjesto na BVA turniru u Bukureštu sa muškom odbojkaškom kadetskom reprezentacijom BiH; 1.mjesto sa RK Kakanj u Prvoj ligi Sjever i plasman u Premijer ligu BiH, uloga: kondicioni i pomoćni trener.
 2011.g. prvak BiH i osvajač KUP-a BiH sa OK Kakanj; 4.mjesto na BVA turniru u Istanbulu sa odbojkaškom muškom kadetskom reprezentacijom BiH, uloga: kondicioni i pomoćni trener.
 2010.g. prvak BiH i osvajač KUP-a BiH sa OK Kakanj, uloga: kondicioni i pomoćni trener.
 2009.g. prvak BiH i osvajač KUP-a BiH sa OK Kakanj; učesnik osmine finala GM Capital Challenge CUP-a, uloga: kondicioni i pomoćni trener.

Eniz Kozlić

Eniz

Rođen:19.05. 1975. U Vukotićima kod Zenice. Demobilisani borac armije BiH.Oženjen i otac troje djece. Nakon završetka rata 1997-me odlazi u Jordan gdje završava teološki fakultet na univerzitetu Džamia al –Balqa Tatbikijjeh.
Od 2003 do danas radi kao profesor Islamskog vjeronauka u Kaknju u STŠ „Kemal Kapetanović“ U istoj školi je i predsjednik školskog odbora. Preveo je i napisao niz naučnih djela sa arapskog na bosanski jezik. Odlikuje ga skromnost poštenje i borba za pravdu. Dokazani patriota za jedinu nam domovinu BiH.

____________
Podsjećamo, materijale bez obrade objavljujemo kako su dostavile stranke.

Možda vam se svidi

Comments are closed.