5 C
Kakanj
Nedjelja, 9 Maja, 2021

Predavanja u kakanjskim školama: O opasnosti koja vreba od mina i NUS-a govore stručna lica iz Turskog bataljona EUFOR-a, Oružanih snaga BiH i Službe civilne zaštite Općine Kakanj

U kakanjskim osnovnim školama ovih dana se održavaju časovi za učenike petih razreda na kojima se govori o opasnosti koja vreba od mina i neeskplodiranih ubojnih sredstava. Prvo predavanje održano je danas u Osnovnoj školi “15.april” Doboj, 9.februara predavanje je održano u OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj, 14.februara predavanje će biti upriličeno u OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj, 16.februara u OŠ “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj, 21.februara u OŠ “Rešad Kadić” Brnjic i 23.februara u OŠ “Omer Mušić” Brežani.

Na predavanjima govore stručna lica iz Turskog bataljona EUFOR-a, Oružanih snaga BiH i Službe civilne zaštite Općine Kakanj.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO