Pravnim licima ukinut stalni pristup informacijama

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) je postupajući po rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH obustavila stalni pristup informacijama sadržanim u elektronskim evidencijama IDDEEA-e svim pravnim licima sa kojima IDDEEA ima zaključen sporazum. Ovim je bez odlaganja izvršena naložena upravna mjera nadležnog inspekcijskog organa, o čemu će IDDEEA obavjestiti i Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH. IDDEEA podsjeća da je podzakonski akt kojim je pravnim licima (bankama, mikrokreditnim organizacijama i dr.) omogućen stalni pristup podacima sadržanim u evidencijama IDDEEA-e donijet u prethodnom periodu od strane tadašnjeg direktora IDDEEA-e, a na osnovu saglasnosti Vijeća ministara BiH u 2009. godini.

Trenutni menadžment IDDEEA-e će po ovom pitanju preduzeti sve neophodne formalno pravne aktivnosti, te osigurati da se elektronski servisi IDDEEA-e koriste isključivo uz poštovanje Zakona o IDDEEA-i i Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, uključujući i izdavanje podataka iz elektronskih evidencija IDDEEA-e svim pravnim licima.

 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Možda vam se svidi

Leave A Reply