Studente kojima je dodijeljena općinska stipendija (prvih 150 sa konačne liste) nedavno smo pozvali da u roku od 7 dana u Službu za društvene djelatnosti (zgrada Općine, treći sprat, kancelarija broj 16, kontakt osoba Nermina Imamović, broj računa se može saopštiti i telefonom – 032/771 800 – centrala, birati broj 5) dostave broj računa za isplatu. Većina studenata je izvršila svoju obavezu, međutim 31 studenat nije dostavio brojeve računa.

Studenti koji nisu dostavili brojeve računa su:

 1. KRNJIĆ (LATIF) HIKMETA
 2. DELIBAŠIĆ (NEĐAD) NEDŽMINA
 3. KADIĆ (NIHAD) MIRSAD
 4. SMAKA (DŽAFER) AJLA
 5. DRENIĆ (MIRKO) ANDREA
 6. MUSIĆ (ASIM) RABIJA
 7. ČIZMIĆ (SIFET) NISVETA
 8. MUJIĆ (SINAN) ARMIN
 9. GADŽUN (ZAIM) DŽENAN
 10. HARAČIĆ (DAVUD) AIDA
 11. MIHALJEVIĆ (MUFID) EVELINA
 12. BEGIĆ (EMSAD) MIRZA
 13. ŠAHINBEGOVIĆ (FERID) IRMA
 14. PILJUG (SALIH) FIKRET
 15. SMAKA (BEĆIR) ANESA
 16. OMERHODŽIĆ (ŠERIF) NEDŽMIN
 17. SMAKA (REŠAD) AVDO
 18. ZEČEVIĆ (RAMIZ) EMINA
 19. MERDIĆ (ENES) ESED
 20. HARAČIĆ (MEDIN) AJLA
 21. AKBAR (MOHAMMAD) SUMEJA
 22. HUSETOVIĆ (HASAN) ALMA
 23. MERDIĆ (ENES) ALDIN
 24. BEGIĆ (SAMIR) SEMIR
 25. JAŠARSPAHIĆ (EDIB) AMINA
 26. NEIMARLIJA (HARIS) AMER
 27. MUJIĆ (OSMAN) VELIDA
 28. ALETOVIĆ (FAHRUDIN) TEA
 29. TULIĆ (NIJAZ) ŠEHERZADA
 30. MEHIĆ (MUGDIN) IRNEL
 31. IMAMOVIĆ (KENAN) ELMA

Ove studente pozivamo da što prije dostave brojeve računa Službi za društvene djelatnosti. Od kompletiranja svih podataka o brojevima računa zavisi termin isplate prve rate. (Press Općine Kakanj)

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj