Povlastice za prevoz za učenike srednjih škola

Iz Općine Kakanj obavještavaju učenike srednjih škola sa područja općine Kakanj da su Odlukom Općinskog vijeća o finansiranju prevoza đaka i studenata od 10.3.2009.godine utvrđeni uslovi za ostvarivanje prava na korištenje povlastica za prevoz.

U skladu s tim pravo na korištenje povlastica za prevoz imaju slijedeće kategorije učenika čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km:

  1. učenici čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju
  2. učenici iz porodica sa prihodom do 50 KM po članu domaćinstva
  3. djeca sa posebnim potrebama, djeca šehida, poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca
  4. učenici iz porodica sa prihodom od 50 do 150 KM po članu domaćinstva
  5. djeca RVI,civilnih žrtava rata,umrlih pripadnika OS BiH , djeca povratnika i raseljenih osoba koja žive na području općine Kakanj
  6. učenici koji nisu korisnici đačkog doma.

Kategorije učenika iz tačke 1. 2. i 3. prethodnog stava ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prevoza, a kategorije iz tačke 4. i 5. – 50 % od cijene prevoza.

Za priznavanje navedenih prava učenici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– kućnu listu

– potvrdu o redovnom školovanju

– potvrdu s Biroa za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva (za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na Birou za zapošljavanje – potvrdu predsjednika savjeta mjesne zajednice)

– potvrdu da je učenik dijete šehida , poginulog borca, RVI, umrlog pripadnika oružanih snaga BiH, povratnika ili civilne žrtve rata (ukoliko učenik pripada jednoj od navedenih kategorija)

-potvrdu o ukupnim prihodima domaćinstva – potvrda o ostvarenom prosječnom LD za zaposlene članove domaćinstva za posljednja 3 mjeseca, ne stariju od 3 mjeseca

-rodni list ili potvrdu iz škole ( za maloljetne članove domaćinstva)

– zahtjev za ostvarivanje povlastice za prevoz (može se preuzeti kolikom ovdje ).

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Zahtjevi će se primati od 18. augusta do 12. septembra 2014. godine.

Možda vam se svidi

Comments are closed.