14.4 C
Kakanj
Srijeda, 12 Maja, 2021

Povećana zagađenost zraka u Kaknju

Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano, svakoga dana, 24 sata dnevno, prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva.

Obzirom da je došlo do blagog rasta koncentracija zagađujućih materija u zraku, građanima Kaknja preporučujemo da smanje boravak na otvorenom, te da svoje slobodno vrijeme, u skladu sa mogućnostima, provode na planinama. Ova preporuka se posebno odnosi na djecu, starije osobe i hronične bolesnike.

Ukoliko se putem mobilne monitoring stanice zabilježi prekomjerna zagađenost zraka, uz istovremeno uspostavljenu stabilnu vremensku situaciju, Operativni štab Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka će proglasiti jednu od epizoda tokom kojih se  građanima putem medija upućuju preporuke šta činiti u takvim situacijama, te se poduzimaju mjere prema svim zagađivačima kako bi se smanjila zagađenost i zaštitilo zdravlje ljudi.

Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj upućuje apel građanima Kaknja da tokom maglovitih dana koji pogoduju koncentraciji zagađujućih materija u zraku umjesto ličnih automobila što više koriste javni prevoz.

U situacijama kada je nužno koristiti automobil, korisno bi bilo da više osoba putuje jednim automobilom. Primjera radi, ukoliko bi svaki vozač svojim automobilom povezao komšiju na posao, broj automobila u saobraćaju bi se drastično smanjio.

Zagađenosti zraka, uz industriju i automobile, značajno doprinose i individualna ložišta. Obaveza vlasnika individualnih ložišta je da, posebno tokom maglovitih dana, biraju energent koji će što manje zagaditi vazduh. Posebno je potrebno naglasiti činjenicu da je zabranjeno u kotlovnicama spaljivati smeće, gumu, plastiku i sl.

Općina Kakanj je jedan od pionira i lidera u uspostavi prakse samostalnog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka obzirom da je bila jedna od prvih općina koje su nabavile vlastite mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO