Potpisani ugovori sa 100 studenata o dodjeli boračkih stipendija

U velikoj sali Općine Kakanj danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa studentima kojima je u akademskoj 2013/2014. godini Ministarstvo za boračka pitanja ZDK dodijelilo stipendiju.

Sa područja općine Kakanj 100 studenata je ostvarilo pravo na boračku stipendiju.

Konačnu listu studenata iz Kaknja kojima je dodijeljena boračka stipendija možete vidjeti klikom ovdje

U toku je i procedura dodjele stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Nakon što je Ministarstvo 22. aprila 2014. godine objavilo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija, s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, u akademskoj 2013/2014. godini, te nakon prikupljanja aplikacija koje je trajalo 15 dana i objavljivanja Preliminarne lista studenata-aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendije, objavljena je i Konačna preliminarna lista koja je sačinjena nakon okončanog prvog žalbenog postupka.

Konačnu preliminarnu listu možete vidjeti klikom ovdje

Na ovu listu kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Općine. Žalba se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Nakon žalbene procedure, konačnu odluku o broju studenata koji će ostvariti pravo na kantonalnu stipendiju donijet će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Bodovanje je izvršeno na osnovu kriterija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Kandidati mogu i sami izvršiti bodovanje svoje aplikacije prema kriterijima koje mogu vidjeti klikom ovdje.

Općina Kakanj je u aprilu okončala proceduru dodjele svojih stipendija i već je izvršila isplatu dvije rate.

Ukupna brojka studenata koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju u akademskoj 2013/14. godini iznosi 167.

Listu studenata koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju možete vidjeti klikom ovdje

Visina općinske stipendije je utvrđena u iznosu od 800,00 KM.

Općina Kakanj dodijelila je i 50 stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Kakanj  za školsku 2013/14. godinu.

Listu učenika koji su dobili općinsku stipendiju možete vidjeti ovdje

Općinskim Budžetom za 2014. godinu za đačke stipendije planiran je iznos od 15.000,00 KM. Visina stipendije je 300,00 KM.

Ova stipendija već je u potpunosti isplaćena.

Bez obzira na teške okolnosti i brojne troškove izazvane prirodnom nesrećom, Općina Kakanj nastoji izmirivati svoje obaveze prema svim korisnicima budžetskih sredstava.

Možda vam se svidi

Comments are closed.