Poreska uprava FBiH: Ko ne plaća porez i doprinose slijedi blokada računa

Poreskim dužnicima koji ne budu poštovali odluku Poreske uprave Federacije BiH /FBiH/, prema kojoj se ubuduće neće moći isplaćivati plate ako uz njih nisu uplaćeni porezi i doprinosi, biće blokirani računi.

Prema podacima Poreske uprave FBiH, najveći dužnici su preduzeća koja se nalaze u većinskom državnom vlasništvu, a koja ukupno imaju više od 100.000 radnika.

“Dnevni avaz” piše da je Vlada FBiH u aprilu prošle godine privremeno zaustavila aktivnosti Poreske uprave i obećala da će donijeti zakonska rješenja u vezi sa naplatom duga, te da je tom prilikom federalni premijer Fadil Novalić rekao da je to početak kraja neplaćanja poreza i doprinosa.

Budući da taj obećani propis nije donesen, Poreska uprava preduzela je mjere iz svojih nadležnosti radi sprečavanja nastanka novog duga.

Iz Poreske uprave poručili su da, ukoliko dužnici i dalje ne budu plaćali poreze i doprinose, biće nastavljena prinudna naplata koja je propisana Zakonom o Poreskoj upravi FBiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate FBiH.

“Te mjere podrazumijevaju i donošenje rješenja o zabrani transakcija preko računa poreskog obveznika, odnosno blokadi računa, naplati iz imovine, zapljeni i prodaji imovine, kao i naplati iz vrijednosnih papira”, rečeno je za “Avaz” u Poreskoj upravi FBiH.

Najveći dužnici su “Željeznice FBiH”, čiji je dug 192 miliona KM, “GRAS” sa 127 milona KM, dok se na trećem mjestu nalazi Rudnik “Kreka”, koji duguje 120 miliona KM.

Iz Poreske uprave ističu da se mjere koje su preduzete odnose na dužnike koji nisu zaključili sporazum o plaćanju duga na rate ili o odgođenom plaćanju, a uz to ne plaćaju ni tekuće poreske obaveze.

Zakonom o doprinosima propisane su novčane kazne od 2.000 do 10.000 KM za prekršaj ako poslodavac ne obračuna doprinose pri obračunu plate, najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plata dospjela na isplatu.

Novčanom kaznom u iznosu 500 do 2.000 KM biće kažnjeno pravno lice, a kaznom od 2.000 do 5.000 KM banka koja vrši prenos sredstava s računa obveznika, ako u propisanom roku nije obavijestila Poresku upravu o isplati plate ili primanja prema kojima nisu istovremeno plaćeni doprinosi.

Možda vam se svidi

Leave A Reply