Ponedjeljak, 2. mart 2015. godine u Federaciji BiH bit će neradni dan

0
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi FBiH, donijela Odluku kojom se u povodu obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ponedjeljak, 2. mart 2015. godine proglašava neradnim danom u Federaciji BiH.
Na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica u Federaciji Bosne i Hercegovine neće raditi. Podsjećamo, građani BiH su nezavisnost izglasali na referendumu 29. i 1. marta 1992. godine.