Pomjeranje sata: Jeftinija tarifa struje od 14 do 17 i od 23 do 8 sati

Prelaskom na ljetno računanje vremena, od 29. marta mijenja se i primjena dnevnih tarifa jeftinije i skuplje električne energije. – Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, električna energija utrošena od ponedjeljka do subote u periodima od 14:00 do 17:00 i od 23:00 do 08:00 sati obračunavat će se prema manjoj tarifi (MT).
Nedjeljom se za ovu kategoriju potrošnje, manja tarifa primjenjuje cijeli dan. Za ostale kupce JP Elektroprivreda BiH koji pripadaju kategoriji potrošnje 110 kV, 35 kV, 10 kV, ostala potrošnja na 0,4 kV i javna rasvjeta električna energija utrošena od ponedjeljka do petka u periodu od 23:00 do 08:00 sati, obračunavat će se prema manjoj tarifi (MT). Za ove kategorije potrošnje, manja tarifa se primjenjuje subotom i nedeljom cijeli dan.
Možda vam se svidi

Comments are closed.