Policija iz FBiH o migrantima: Zima će donijeti još veće probleme

Redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije (FUP) i policijskih komesara/direktora kantonalnih MUP-ova održava se u Tuzli. Između ostalog, tema sastanka je analiza stanja sigurnosti u FBiH za devet mjeseci ove godine, ali i aktuelna sigurnosna situacija vezano za migrante.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za danas je zakazala konferenciju za medije u povodu spomenutog sastanka, međutim okupljenim novinarima se niko od predstavnika Federalne uprave policije nije želio obratiti.

Ispred novinara jedino je stao direktor Uprave policije MUP-a TK Dževad Korman koji je istaknuo da je tema dvodnevnog sastanka analiza stanja sigurnosti u FBiH za devet mjeseci ove godine, ali i aktuelna sigurnosna situacija s posebnim akcentom na problematiku s migrantima.

Kako je kazao, problem s migrantima naizraženiji je u Unsko-sanskom, Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu, a zima će sa sobom donijeti i znatno složeniju situaciju.

“Zaključeno je da i pored obzira što ovo spada u nadležnost državnog vrha, mi u FBiH i u kantonima ne smijemo nijednog trenutka problematiku prepustiti slučaju i moramo ostvariti što čvršću saradnju te kontinuirano pratiti sve ono što se odvija u vezi s ovim problemom. Također, donijeti su određeni zaključci koji će biti prezentirani kroz jedno saopćenje za javnost, a koje će biti dato od Federalne uprave policije”, istakao je Korman.

Iako bi to trebalo biti u nadležnosti države, Korman ističe da se od policije trenutno jedino očekuje da se bavi problemima s migrantima. U zimskom periodu policajci očekuju da će doći do povećanja provala u napuštene kuće.

“Ide zima i loši vremenski uvjeti što će dodatno pogoršati situaciju s problematikom migranata, ukoliko se ne poduzmu neke adekvatnije mjere koje bi podrazumijevale intervenciju s nivoa države, ili Međunarodne organizacije za migracije. Te ljude je potrebno privremeno negdje smjestiti, odnosno obezbijediti im adekvatan smještaj. Za očekivati je i mi smo naše daljnje aktivnosti usmjerili na provale u napuštene kuće, jer oni neće moći izdržati na niskim temperaturama”, naveo je Korman.

Govoreći konkretno o Tuzlanskom kantonu, direktor Uprave policije je istakao da je dosad zabilježen određen broj krivičnih djela koja su počinila migranti, a najviše se odnosi na provale u kuće, zatim razbojništvo, kao i ubistvo jednog migranta za koje su osumnjičeni uhapšeni.

“Od ukupnog broja krivičnih djela dva su ostala po NN izvršiocu i mislim da se ona odnose na provale u kuće, a sva ostala su riješena i dokumentovana”, istakao je Korman.

Na sastanku dosad je donesen i zaključak da je stanje sigurnosti u Federaciji BiH na zadovoljavajućem nivou, međutim novinari nisu bili u prilici dobiti konkretan uvid u statističke podatke.

“Stanje je kao zadovoljavajuće ocijenjeno i u Tuzlanskom kantonu, a u prilog tome govore činjenice da imamo smanjenje krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira, a smanjen je i broj saobraćajnih nesreća. Međutim, imamo povećanje broja poginulih osoba u saobraćajnim nesrećama, ali ono još uvijek nije alarmantno, jer je ispod nivoa u odnosu na ranije godine. Treba uzeti u obzir da se u TK kreće samo registrovanih 130 hiljada vozila, a magistralni putevi su projektovani na njih 60 do 70 hiljada, uz velika oštećenja na kolovozima. Sve je to ono što policiju čini nemoćnom da se stanje u oblasti sigurnosti saobraćaja dovede na veći i bolji nivo”, dodao je Korman.

Tokom sastanka Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara/direktora kantonalnih MUP-ova dosad je data i podrška procesu osamostaljenja policije u operativnom i finansijskom smislu na području Federacije BiH, a skrenuta je i pažnja na određene pokušaje da se kroz izmjene i dopune određenih zakona o unutrašnjim poslovima utječe na rad uprava policije, prenosi “Klix“.

Izvor

Možda vam se svidi

Leave A Reply