10.8 C
Kakanj
Nedjelja, 16 Maja, 2021

Podsjećamo na javni poziv: Dodjela steonih krava i junica, rok za prijave 7.7.2015. godine

Općina Kakanj, u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid sa sjedištem u Sarajevu, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih grla krupne stoke. Projekat sufinansiraju Općina Kakanj, Humanitarna organizacija Muslim Aid i krajnji korisnik sa 10% od nabavne cijene grla krupne stoke.

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje imaju vlastito poljoprivredno zemljište ili uzeto u zakup u površini od minimalno 5 (pet) dunuma zemlje po grlu i adekvatan štalski objekat lociran u blizini stambenog objekta u kojem isti stanuju.

Pravo na dodjelu steonih grla krupne stoke nemaju lica koja su u posljednjih 7 godina dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija.

II USLOVI

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

1. OPĆI USLOVI:

–          da je nezaposlena osoba,

–          da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u Općini Kakanj i da je izvršio ažuriranje podataka za 2015. godinu do 31.3.2015. godine,

–          da posjeduje vlastito poljoprivredno zemljište ili uzeto u zakup u površini od minimalno 5 (pet) dunuma zemlje po grlu,

–          da posjeduje vlastiti štalski objekat adekvatan za smještaj grla ili uzet u zakup u neposrednoj blizini mjesta stanovanja,

–          da sufinansira 10% od nabavne cijene steonog grla.

2. POSEBNI USLOVI:

–          broj članova zajedničkog domaćinstva,

–          broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,

–          broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,

–          period proveden na Birou za zapošljavanje – podnosioca zahtjeva,

–          pripadnost OSBiH, RVI, članovi porodice šehida i poginulih boraca, raseljena lica, samohrani roditelji, mladi bračni parovi do 35 godina,

–          štalski objekat (zoohigijenski i zootehnički uslovi u štali),

–          trenutno stanje stočnog fonda,

–          raspoloživa poljoprivredna mehanizacija i oprema.

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost imaju kandidati koji imaju višečlanu porodicu i veći broj nezaposlenih u porodici.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za kapitalna ulaganja,
 2. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2015.godini,
 1. ovjerena kućna lista,
 2. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje,
 1. vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista) ili ovjeren Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa kopijom ZK izvadka ili Posjedovnog lista, na minimalno 2 godine,
 1. ovjerena izjava da posjeduje štalski objekat u svom vlasništvu ili uzet pod zakup u neposrednoj blizini mjesta stanovanja,
 1. ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeno grlo u vlastitom uzgoju zadržati najmanje      2 godine od dana potpisivanja Ugovora,
 1. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ili član zajedničkog domaćinstva u posljednjih 7 godina nije dobio ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 1. ovjerena izjava da će sufinansirati 10% od nabavne cijene steonog grla krupne stoke,
 2. dokaz da je podnosilac zahtjeva demobilisani borac (Uvjerenje od grupe za pitanja vojnih evidencija Kakanj),
 3. dokaz da je član porodice šehida i poginulih boraca, RVI, povratnik i raseljena osoba,(Uvjerenje Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica,izbjeglice i povratnike Općine Kakanj izdato u 2015.godini),
 4. dokaz da je mladi bračni par životne starosti do 35 godina (ovjerena kućna lista),
 5. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista).

Potrebne izjave za uslove pod rednim brojevima 6,7,8. i 9. se podnose na zajedničkom obrascu „IZJAVA“ koji se može preuzeti u šalter-sali Općine Kakanj.

Ukoliko se utvrdi da su dostavljeni podaci netačni, prijava se neće uzeti u razmatranje.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na info–pultu Općine Kakanj (šalter sala) ili klikom ovdje i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu steonih grla krupne stoke“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, zgrada Općine, III sprat, kancelarija broj 17, ili na broj telefona 032/771-800 (centrala, birati broj 2) svakog radnog danom od 07:00 do 15:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 7.7.2015. godine do 15:30 sati.

Općinski načelnik

Nermin Mandra

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na info–pultu Općine Kakanj (šalter sala) i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu steonih grla krupne stoke“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, III sprat, kancelarija broj 17 ili na broj telefona 032/771-828 svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 07.07.2015. godine do 15:30 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

(Press Općine Kakanj)

Pratite Kakanj-X.com putem aplikacije za Android i društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO