Planovi za budući period: Dječija igrališta u gradskoj jezgri Kaknja

Kroz modalitete dvosmjerne komunikacije sa građanima, Općina Kakanj kontinuirano osluškuje glas građana, te u skladu sa sugestijama građana definira vizije i planove svojih aktivnosti u budućem periodu.

U skladu sa sugestijama građana, općinski načelnik Nermin Mandra je dao zadatak  Zavodu za planiranje i izgradnju  da u gradskoj jezgri Kaknja sagledaju sve mogućnosti i sve raspoložive površine na kojima bi se mogla graditi dječija igrališta i postaviti mobilijari za dječiju igru i zabavu.

Premda je teško u užoj gradskoj jezgri pronaći slobodnu površinu, Zavod ima zadatak da iznađe rješenja kako bi se, u skladu sa mogućnostima, obezbijedili zabavni sadržaji za djecu.

Osim toga, načelnik je dao uputu i da se kroz definiranje prijedloga rasporeda sredstava za sljedeću godinu planiraju i sredstva za izgradnju dječijih igrališta u gradskoj jezgri Kaknja.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.