Plan za budući period: Utopliti i ofarbati solitere, a potom i druge zgrade i kuće kroz javne pozive i učešće vlasnika stanova/kuća

U toku su završne aktivnosti na izradi elaborata o energetskom pregledu za višestambene objekte soliter 1, soliter 2 i soliter 3.

Radi se o projektu koji će pokazati postojeće stanje i gubitke energije u soliterima.

Projekat će dati smjernice za provođenje najefikasnijih aktivnosti na projektima energetske efikasnosti, količine i cijenu potrebnih radova, te uštede koje bi se ostvarile provedenim aktivnostima.

Ove aktivnosti Općina Kakanj će finansirati vlastitim sredstvima, ali će biti aplicirano i bit će tražena i sredstva sa viših nivoa vlasti.

(Press Općine Kakanj)

Možda vam se svidi

avatar