Otvoren konkurs za izbor rektora na Univerzitetu u Zenici

Univerzitet u Zenici objavio je konkurs za izbor rektora na mandatni period od 4 godine.

Kandidat za ovu poziciju mora ispunjavati opće i posebne uslove,među kojima su da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, koji ispunjava zakonske uslove, da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, te da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom.

Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, rektor uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja Univerziteta u Zenici na izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Zenici.

Konkurs je objavljen 31. januara, a rok za prijave za rektora UNZE je 15 dana.

Možda vam se svidi

avatar