Otkrivena Muslimanska nekropola u Donjim Lučanima

Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj dobila je saznanje o postojanju Muslimanske nekropole na području Donjih Lučana,koje je po saznanju zapušteno i zaboravljeno.
Shodno tome,po nalogu direktora Javne ustanove za kulturu i obrazovanje, 29.10.2014.godine (srijeda) uposlenici Javne ustanove uputili su se na lokalitet Donji Lučani u obilazak uslimanske nekropole. Pri dolasku na lokalitet na kojem se nalazi Muslimanska nekropola, udaljeno oko 80 m od magistralnog puta Kakanj-Zenica na desnoj obali rijeke Bosne uočili smo nekropolu koja je veoma zarasla i teško uočljiva iako se nalazi samo 5 m od šumske staze.
Iako je nekropola zarasla i nepristupačna,ušli smo unutra te evidentirali i fotografisali 10 (deset) nišana (nadgrobnih spomenika) različitih oblika i dimenzija a tri nisana su se posebno isticala, dva svojom impozantnom visinom (jedan je visok 2,85 a drugi 1,85) a treći zbog izrazito velikog turbana koji je na žalost napukao.Dva manja nišana su skoro oborena na zemlju, a opći dojam nekropole odnosno, struktura nišana je zadovoljavajuća, ako se izuzme činjenica da je vegetacija bukvalno progutala nekropolu.Nismo uspjeli da uočimo bilo kakve natpise na nišanima osim jednog obilježja u obliku cvijeta u krugu, isti znak vidljiv je na dva nišana.

nek1

Prema riječima direktora Javne ustanove, Javna ustanova će pristupiti istraživanju a kada se steknu uslovi i čišćenju ove Muslimandke nekropole jer naša ustanova registrovana je i za poslove zaštite kulturno.historijskih spomenika, te je u tom smislu ovo nastavak naših ranijih aktivnosti. Mi smo već uredili nekropolu na Ivničko-Zagrađskoj Gradini a u toku su pripreme i radovi na uređenju nekropole stećaka u Nažbilju. Takođe smo evidentirali večinu nekropola, a za ovo u Donjim Lučanima nismo imali većih saznanja osim činjenice da je samo spomenuto u studiji prof. Muhameda Krševljakovića. Prema tome pristupit ćemo uređenju terena kako bi omogučili građanima da mogu posjetiti ovo staru Muslimansku nekropolu i kako bi se detaljnije proučile i istražile oznake i druga obilježja na nišanima, rekao je na kraju direktor Izet Fejzović.

Comments are closed.