OS BiH za deset godina pronašle i uništile skoro 7.000 mina u BiH

Analiza protivminskih akcija (PMA) Oružanih snaga BiH za 2017. godinu, održana je danas na deminerskom radilištu „Ledenice Donje“ u općini Gradačac.

Načelnik ZŠ OS BiH generalmajor Senad Mašović je naglasio da kroz uklanjanje mina OS BiH daju doprinos sigurnosti u BiH, što je pretpostavka za ekonomski i privredni podstrek.

– Od početka procesa deminiranja u BiH uklonjeno je 13.223 komada mina i drugih ubojnih sredstava. Možemo s pravom reći da smo time spasili toliko ljudskih života. U prošlogodišnjem angažovanju u procesu deminiranja, OS BiH nisu imale niti jednu deminersku nesreću ili incident što govori o profesionalnosti i predanosti prilikom izvršavanja zadataka – zaključio je general Mašović.

Zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Kenan Dautović kazao je da su u toku prošle godine OS BiH izvršile deminiranje 3.147.847 m2 teritorije BiH, tokom čega je pronađeno i uništeno 4 protivtenkovske mine, 481 protivpješadijskih mina i 295 neeksplodiranih ubojnih sredstava. Ovo je prvi put da je godišnji plan PMA Oružanih snaga BiH premašen i u 2017.godini njegova realizacija iznosi 100.9%.

Deminiranje je vršeno u 32 općine dok je u 46 općina širom BiH vršena edukacija civilnog stanovništva vezano za upozoravanje na opasnost od mina.

U 2018. godini plan je deminirati površinu od 3.800.000m2 kroz 62 projekta u 32 općine širom BiH uz ostvarivanje dobre saradnje sa partnerima koji daju podršku deminerskim kapacitetima OS BiH.

Interesantno je i pokretanje projekta “Opšte procjene minski sumnjivih područja u BiH 2018-2019” na inicijativu i pod pokroviteljstvom Evropske komisije u BiH, koji bi trajao 18 mjeseci i obuhvatio angažovanje BH MAC-a, NPA i OS BiH.

Cilj projekta je povećanje efikasnosti protivminskih akcija u BiH kroz primjenu opšte procjene minski sumnjivih površina i njihovog uticaja na ugrožene zajednice. Realizacijom projekta postigli bi se znatni efekti u smanjenju finansijskih troškova i skraćivanja vremena do realizacije glavnog cilja deminiranja – “BiH bez mina”.

Oružane snage BiH su u periodu od 2007. do 2017. godine deminirale teritoriju od 27.691.825 m 2 pri čemu je pronađeno i uništeno ukupno 6.791 mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Protivminske akcije OS BiH i dalje će ostati jedan od ključnih zadataka sve do potpunog ispunjenja cilja – “BiH bez mina”.

Možda vam se svidi

Leave A Reply