Općinsko vijeće Kakanj: Na dnevnom redu 20 tačaka

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić zakazao je 22. sjednicu Općinskog vijeća Kakanj.

Sjednica će se održati u četvrtak 31. jula 2014. godine, u sali Općine Kakanj, sa početkom u 9.00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

–       usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,

–       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja,

–       vijećnička pitanja,

–       vijećničke inicijative.

1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu;

2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2014. godinu;

3. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“;

4. Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“;

5. Izvještaj/Elaborat o procijenjenoj šteti od obilnih padavina – poplava od 14.05. do 22.05.2014. godine;

6. Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Kakanj sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju za 2013. godinu;

7. Prijedlog odluke o organizovanju Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj;

8. Davanje saglasnosti na Pravila JU Centar za socijalni rad Kakanj;

9. Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevninskog zemljišta u naselju „Bare“ Turudić (Ćamila) Refiku iz Zlokuća;

10. Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevninskog zemljišta u naselju „Bare“ Helja (Ekrema) Ekredinu iz Zlokuća;

11. Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevninskog zemljišta u naselju „Bare“ Helja (Ekrema) Zahedinu iz Zlokuća;

12. Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevninskog zemljišta u naselju „Bare“ Helja (Osmana) Osmanu iz Zlokuća;

13. Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevninskog zemljišta u naselju „Bare“ Turudić (Hakije) Senadi iz Zlokuća;

14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Husika (Mustafe) Halide iz Kaknja;

15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zaimović (Osmana) Sakiba iz Kaknja;

16. Informacija o stanju deponije „Bare“;

17. Informacija o dodjeli zemljišta na poduzetničkoj zoni „Vrtlište“;

18. Imenovanje Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad na privremeni period od tri mjeseca;

19. Imenovanje Skupštine JP „Kakanj-sport“ d.o.o. Kakanj na privremeni period od tri mjeseca;

20. Imenovanje Komisije za izradu prijedloga Odluke o uslovima i postupku stimulativnog zapošljavanja pripravnika.

Materijale preuzmite klikom ovdje

Napomena: Nekoliko materijala za 22. sjednicu OV Kakanj je u pripremi.

Možda vam se svidi

Comments are closed.