20 C
Kakanj
Utorak, 11 Maja, 2021

Općinske povlastice za prijevoz studenata: Preliminarna lista

Nakon objave javnog poziva i razmatranja aplikacija, sačinjena je Preliminarna lista studenata kojima se priznaje pravo na općinske povlastice u prijevozu za akademsku 2015/16. godinu.

Preliminarnu listu možete vidjeti klikom ovdje

Pravo na korištenje povlastica imaju kategorije studenata:

1. studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju,

2. studenti iz porodica sa prihodom do 50 KM po članu domaćinstva,

3. djeca sa posebnim potrebama, djeca šehida, poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca,

4. studenti iz porodica sa prihodom od 50 do 150 KM po članu domaćinstva,

5. djeca RVI,civilnih žrtava rata,umrlih pripadnika OS BiH, djeca povratnika i raseljenih osoba koja žive na području općine Kakanj.

Kategorije studenata pod brojevima 1, 2 i 3 iz prethodnog stava ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prevoza, a kategorije pod 4 i 5 – 50 % od cijene prevoza.

Studenti koji stanuju u studentskom domu nemaju pravo na povlastice za prevoz. (Press Općine Kakanj) /Slika ilustracija/

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO