14.4 C
Kakanj
Srijeda, 12 Maja, 2021

Općinska stipendija za učenike srednjih škola: Preliminarna lista

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koje, pored studentskih, dodjeljuje još i stipendije za učenike srednjih škola.

Nakon okončanja konkursne procedure, te bodovanja aplikacija, Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica iizbjeglice Općine Kakanj je sačinila Preliminarnu listu za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Kakanj za školsku 2014/15. godinu.

Listu možete vidjeti klikom ovdje (Pojašnjenje: Sheet 1 – učenici koji ispunjavaju uslove, Sheet 2 – učenici koji ne ispunjavaju uslove).

Kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani mogu izjaviti prigovor Komisiji za dodjelu stipendija u roku od 8 dana od dana isticanja liste (datum isticanja liste je 10. februar 2015. godine). Prigovor se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Nakon okončanja žalbene procedure i rješavanja žalbi bit će sačinjena konačna lista na kojoj će prvih 50 kandidata dobiti stipendiju.

Svaki od kandidata može bodovati svoju ili bilo koju drugu aplikaciju na osnovu sljedećih kriterija, te time se uvjeriti u tačnost i objektivnost bodovanja:

a) Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

–         za ostvaren odličan uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren vrlo dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 2 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

b) Po osnovu primanja po članu domaćinstva učenik ostvaruje slijedeće

bodove:

–         bez primanja……………………………………40 bodova

–         do 100 KM……………………………………..30 bodova

–         od 101 KM do150 KM …………………….25 bodova

–         od 151 KM do 300 KM ……………………15 bodova

–         od 301 KM do 350 KM…………………….10 bodova

–         preko 350 KM…………………………………. 5 bodova

Učenicima sa posebnim potrebama stipendije i učenicima iz romske populacije stipendije se dodjeljuju neovisno o kriterijima.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO