17.4 C
Kakanj
Srijeda, 12 Maja, 2021

Općina Kakanj svijetli primjer uspješnog budžetskog poslovanja u 2014. godini

Bez obzira na brojne poteškoće koje se ogledaju u smanjenju priliva sredstava sa viših nivoa vlasti, Općina Kakanj je tokom 2014. godine uspjela ostvariti stabilizaciju Budžeta, te redovno izvršavati svoje obaveze, što je rezultat kontinuirane štednje, racionalne potrošnje i vrhunskog angažmana općinske izvršne vlasti u ostvarenju vlastitih općinskih prihoda.

Očekivana realizacija Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu je oko 18.000.000 KM i veća je za 48 % u odnosu na 2013. godinu.

Kapitalni transferi i kapitalni izdaci čine 31,7 % Budžeta Općine Kakanj što je izuzetno veliki procenat. Zbir kapitalnih transfera i kapitalnih izdataka iznosi 6.214.174 KM.

U ukupnom prihodu Budžeta Općine Kakanj učešće neporeznih prihoda i vlastitih prihoda je 26,7 %. Radi se o iznosu koji je znatno veći u odnosu na budžete općina u okruženju i šire. Ovaj iznos je pokazatelj vrhunskog angažmana općinske izvršne vlasti u ostvarenju vlastitih prihoda Općine Kakanj.

Sve glavne prioritete u rashodima Općina Kakanj je realizirala.

U 2015. godini očekuje se novi prihod u Budžetu Općine Kakanj koji će iznositi oko 3.000.000 KM namjenskih sredstava od prihoda Termoelektrane Kakanj tako da je ukupan iznos Prijedloga Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu oko 21.000.000 KM.

(Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO