Općina Kakanj osigurala brojne pogodnosti za investitore

U protekle dvije godine Općina Kakanj je osigurala brojne pogodnosti za investicije što je rezultiralo jačanjem poduzetničke inicijative u Kaknju i izgradnjom novih fabrika.

Za gradnju objekata u Kaknju investitorima pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava od  naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.Osim toga, pravo na poticaj u vidu oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade stiče investitor za parcelu na kojoj gradi objekat u periodu od 5 godina od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu objekta.

Odlukom  o općinskim taksama na istaknutu firmu određeno je i umanjenje visine taksi u većini djelatnosti, te oslobađanje pojedinih taksenih obveznika u potpunosti ili za određeni period. Takseni obveznici koji su počeli sa obavljanjem registrirane djelatnosti u toku tekuće godine oslobađaju se plaćanja takse na istaknutu firmu za tu godinu.

Od obaveze plaćanja takse oslobođena su pravna i fizička lica koja registriraju proizvodne djelatnosti, za prvu godinu 100 %, a za drugu godinu 50 % od ukupnog iznosa taksene obaveze.

Općina Kakanj kontinuirano radi i na pripremi lokacija koje su pogodne za realizaciju poduzetničkih inicijativa.

Umjesto investitora općinski službenici preuzimaju brigu stalnog praćenja toka predmeta koji se odnose na registraciju firme kod nadležnih organa, mole za ubrzavanje procedura, daju pravne savjete i upute investitorima, sa investitorima odlaze kod notara, pomažu kod prikupljanja dokumentacije, za investitore prikupljaju potrebne podatke, pronalaze najbolja rješenja kako bi investitori realizirali svoje ideje, na usluzi su investitorima 24 sata dnevno, vrata Općine Kakanj su za investitore uvijek otvorena bez potrebe za protokolarnim najavama i nepotrebnim čekanjima na sastanke, na usluzi investitorima su svi općinski resursi..

Nakon decenija etiketiranja Kaknja kao  bezidejnog prostora za malo i srednje poduzetništvo, počeli smo stvarati  novu sliku našeg grada. Uporedo s našim aktivnostima na stvaranju povoljnog ambijenta za  investicije, munjevitom brzinom su se dešavali brojni uspjesi građana  Kaknja, što je u konačnici rezultiralo činjenicom da je lijepa slika o Kaknju obišla BiH i region. Rezultate ovakvog našeg zajedničkog rada počinjemo osjećati jer nam se javljaju investitori koji žele biti dio lijepe kakanjske priče.

Ova priča bi sigurno bila još ljepša da je cjelokupno bosanskohercegovačko društvo uređeno i privlačno za investicije. No, Općina Kakanj ne može mijenjati složene administrativne procedure viših nivoa vlasti, ali može i želi težinu svih kompliciranih procedura preuzeti na sebe.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.