Općina Kakanj omogućila povlastice u prijevozu u visini 50 % i 100 % od cijene prijevoza

Obavještavaju se redovni i redovni samofinansirajući studenti sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti  zahtjev za  korištenje povlastica za prijevoz za akademsku 2017/18. godinu. Pravo na povlastice za prijevoz ostvaruje se na način i po kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza studenata i redovnih učenika srednjih škola ( Sl.novine Općine Kakanj, broj 3/2017).

Pravo na korištenje povlastica imaju slijedeće kategorije studenata :

  1. studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju,
  2. studenti iz porodica sa prihodom do 100,00 KM po članu domaćinstva,
  3. djeca šehida/poginulih branitelja,
  4. djeca nezaposlenih demobilisanih boraca,
  5. djeca/studenti sa posebnim potrebama.
  6. studenti iz porodica sa prihodom od 100,00 – 200,00 KM po članu domaćinstva.
  7. djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca povratnika i raseljenih osoba koji  žive na području općine Kakanj.

Kategorije iz tačke 1. 2. 3. 4. i 5. prethodnog stava  ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prijevoza, a kategorije iz tačke 6. i 7. – 50 % od cijene prijevoza.

Za priznavanje navedenih prava uz zahtjev za ostvarivanje povlastice za prijevoz  studenti  su dužni  dostaviti  slijedeću dokumentaciju

–  prijavu prebivališta ( CIPS ),

–  potvrdu o redovnom školovanju na fakultetu za akademsku 2017/18. godinu,

–  kućnu listu,

– dokaz o prihodima punoljetnih članova domaćinstva – potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja 3 mjeseca, posljednji ček od penzije; za privatne poduzetnike –  uvjerenje Porezne ispostave Kakanj,

– dokaz da su punoljetni članovi domaćinstva nezaposleni ili su na čekanju – uvjerenje Službe za zapošljavanje, a za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje ovjerenu kopiju zdravstvene knjižice,

– dokaz da je student dijete šehida/poginulog branitelja, RVI, umrlog pripadnika OS BiH, nezaposlenog demobilisanog borca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete povratnika, dijete civilne žrtve rata ( ukoliko pripadaju jednoj od navedenih kategorija ),

– potvrdu o školovanju ili rodni list – za maloljetne članove domaćinstva,

– izjavu da student ne stanuje u domu ili privatnom smještaju i da svakodnevno putuje do fakulteta,

– uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu studenta.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za  društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Zahtjevi će se primati do 15. oktobra 2017. godine.

Možda vam se svidi

avatar